Obrasci javnih isprava


Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Uredbom (EU) 2016/1191.


Uredbom (EU) 2016/1191 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o promicanju slobodnog kretanja građana pojednostavnjenjem zahtjevâ za predočavanje određenih javnih isprava u Europskoj uniji i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 nastoji se pojednostavniti optjecaj određenih javnih isprava među državama članicama.

Primjenjuje se na javne isprave koje izdaju tijela jedne države članice i koje se trebaju predočiti tijelima druge države članice. Uredbom se ukida zahtjev za apostil i pojednostavnjuju formalnosti u pogledu ovjerenih preslika i prijevoda.

Uredbom se uvode i fakultativni višejezični standardni obrasci u 11 područja kako bi se izbjegle potrebe za prijevodom. Ti se obrasci upotrebljavaju u drugoj državi članici kao pomoćno sredstvo pri prevođenju priloženo javnoj ispravi.

Dodatne informacije potražite na našoj stranici o javnim ispravama.

Višejezični standardni obrazac pomagalo je pri prevođenju osmišljeno kako bi tijelo primatelj lakše razumjelo javnu ispravu sastavljenu na jeziku koji ne prihvaća država članica primateljica. Višejezični standardni obrazac mora uvijek izdati i potpisati tijelo u državi članici u kojoj je izdana javna isprava. Građani mogu od tijela države članice koje izdaje javnu ispravu (ili drugog nadležnog tijela te države članice) zatražiti da izda višejezični standardni obrazac koji će biti priložen javnoj ispravi.
Višejezični standardni obrasci ne preuzimaju se s portala e-pravosuđe niti ih popunjavaju građani. Obrasci u nastavku namijenjeni su isključivo nadležnim nacionalnim tijelima.

Odgovori na najčešća pitanja o višejezičnim standardnim obrascima dostupni su ovdje.

Obrasce možete ispuniti na internetu klikom na jednu od poveznica u nastavku. Ako ste već počeli popunjavati obrazac i spremili njegov nacrt, možete ga učitati koristeći gumb „Učitaj nacrt”.
Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina više nije država članica EU-a. Međutim, otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Do kraja 2022. Ujedinjena Kraljevina moći će se odabrati u internetskim (interaktivnim) obrascima za potrebe tih postupaka. Iznimka su obrasci javnih isprava, u kojima se Ujedinjena Kraljevina neće moći odabrati.

 • PRILOG I. - ROĐENJE
  • na 
   Preuzmite obrazac u PDF-u koji se može uređivati države članice izdavateljice (Odaberite državu članicu) na jeziku države članice izdavateljice (Odaberite jezik) i na jeziku države članice primateljice (Odaberite jezik)
  • Pošaljite e-poštom obrazac u PDF-u koji se može uređivati države članice izdavateljice (Odaberite državu članicu) na jeziku države članice izdavateljice (Odaberite jezik) i na jeziku države članice primateljice (Odaberite jezik)
 • PRILOG II. - ČINJENICA DA JE OSOBA ŽIVA
  • na 
   Preuzmite obrazac u PDF-u koji se može uređivati države članice izdavateljice (Odaberite državu članicu) na jeziku države članice izdavateljice (Odaberite jezik) i na jeziku države članice primateljice (Odaberite jezik)
  • Pošaljite e-poštom obrazac u PDF-u koji se može uređivati države članice izdavateljice (Odaberite državu članicu) na jeziku države članice izdavateljice (Odaberite jezik) i na jeziku države članice primateljice (Odaberite jezik)
 • PRILOG III. - SMRT
  • na 
   Preuzmite obrazac u PDF-u koji se može uređivati države članice izdavateljice (Odaberite državu članicu) na jeziku države članice izdavateljice (Odaberite jezik) i na jeziku države članice primateljice (Odaberite jezik)
  • Pošaljite e-poštom obrazac u PDF-u koji se može uređivati države članice izdavateljice (Odaberite državu članicu) na jeziku države članice izdavateljice (Odaberite jezik) i na jeziku države članice primateljice (Odaberite jezik)
 • PRILOG IV. - SKLAPANJE BRAKA
  • na 
   Preuzmite obrazac u PDF-u koji se može uređivati države članice izdavateljice (Odaberite državu članicu) na jeziku države članice izdavateljice (Odaberite jezik) i na jeziku države članice primateljice (Odaberite jezik)
  • Pošaljite e-poštom obrazac u PDF-u koji se može uređivati države članice izdavateljice (Odaberite državu članicu) na jeziku države članice izdavateljice (Odaberite jezik) i na jeziku države članice primateljice (Odaberite jezik)