Viešųjų dokumentų formos


Su Reglamentu (ES) 2016/1191 susijusi informacija apie konkrečią šalį ir elektroninės formos.


2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, siekiama supaprastinti valstybių narių keitimąsi tam tikrais viešaisiais dokumentais.

Jis taikomas valstybės narės valdžios institucijų išduotiems viešiesiems dokumentams, kurie turi būti pateikti kitos valstybės narės valdžios institucijoms. Reglamentu panaikinamas apostilės reikalavimas ir supaprastinami su patvirtintomis kopijomis ir vertimais susiję formalumai.

Siekiant išvengti vertimo reikalavimo, šiuo reglamentu 11-oje sričių nustatytos neprivalomos daugiakalbės standartinės formos. Formos turi būti naudojamos kitoje valstybėje narėje kaip prie viešojo dokumento pridėtos pagalbinės vertimo priemonės.

Daugiau informacijos rasite mūsų puslapyje Viešieji dokumentai.

Daugiakalbė standartinė forma yra pagalbinė vertimo priemonė, skirta padėti gaunančiajai institucijai suprasti viešąjį dokumentą, parengtą kalba, kuri nėra priimtina gaunančiajai ES šaliai. Daugiakalbę standartinę formą visada turi išduoti ir pasirašyti ES šalies, kurioje išduodamas viešasis dokumentas, institucija. Piliečiai gali prašyti ES šalies institucijos, kuri išduoda viešąjį dokumentą (arba kitos tos ES šalies kompetentingos institucijos), išduoti daugiakalbę standartinę formą, kuri būtų pateikiama kartu su viešuoju dokumentu.
Daugiakalbės standartinės formos neturi būti parsisiunčiamos iš e. teisingumo portalo ir užpildomos piliečių. Toliau pateiktas formas gali naudoti tik įgaliotosios nacionalinės valdžios institucijos.

DUK apie daugiakalbes standartines formas rasite čia.

As of 1 February 2020, the United Kingdom is no longer an EU Member State. However, under the Withdrawal Agreement, EU law shall apply to and in the United Kingdom during the transition period. The United Kingdom can be selected in forms until the end of the transition period, 31 December 2020.

 • I PRIEDAS - GIMIMAS
  •  
   Parsisiųsdinti redaguojamą PDF formą (Pasirinkti valstybę narę) išduodančiosios valstybės narės kalba (Pasirinkti kalbą) ir gaunančiosios valstybės narės kalba (Pasirinkti kalbą)
  • Siųsti redaguojamą PDF formą e. paštu (Pasirinkti valstybę narę) išduodančiosios valstybės narės kalba (Pasirinkti kalbą) ir gaunančiosios valstybės narės kalba (Pasirinkti kalbą)
 • II PRIEDAS - PATVIRTINIMAS, KAD ASMUO YRA GYVAS
  •  
   Parsisiųsdinti redaguojamą PDF formą (Pasirinkti valstybę narę) išduodančiosios valstybės narės kalba (Pasirinkti kalbą) ir gaunančiosios valstybės narės kalba (Pasirinkti kalbą)
  • Siųsti redaguojamą PDF formą e. paštu (Pasirinkti valstybę narę) išduodančiosios valstybės narės kalba (Pasirinkti kalbą) ir gaunančiosios valstybės narės kalba (Pasirinkti kalbą)
 • III PRIEDAS - MIRTIS
  •  
   Parsisiųsdinti redaguojamą PDF formą (Pasirinkti valstybę narę) išduodančiosios valstybės narės kalba (Pasirinkti kalbą) ir gaunančiosios valstybės narės kalba (Pasirinkti kalbą)
  • Siųsti redaguojamą PDF formą e. paštu (Pasirinkti valstybę narę) išduodančiosios valstybės narės kalba (Pasirinkti kalbą) ir gaunančiosios valstybės narės kalba (Pasirinkti kalbą)
 • IV PRIEDAS - SANTUOKA
  •  
   Parsisiųsdinti redaguojamą PDF formą (Pasirinkti valstybę narę) išduodančiosios valstybės narės kalba (Pasirinkti kalbą) ir gaunančiosios valstybės narės kalba (Pasirinkti kalbą)
  • Siųsti redaguojamą PDF formą e. paštu (Pasirinkti valstybę narę) išduodančiosios valstybės narės kalba (Pasirinkti kalbą) ir gaunančiosios valstybės narės kalba (Pasirinkti kalbą)