Publisko dokumentu veidlapas


Dalībvalstu informācija un tiešsaistes veidlapas par Regulu Nr. 2016/1191.


Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 6. jūlija Regula (ES) Nr. 2016/1191 par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažu publisko dokumentu uzrādīšanas prasības Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1024/2012 ir paredzēta, lai vienkāršotu dažu publisko dokumentu apriti starp dalībvalstīm.

To piemēro publiskiem dokumentiem, ko izdevušas kādas dalībvalsts iestādes un kas jāuzrāda citas dalībvalsts iestādēm. Ar šo regulu atceļ “Apostille” prasību un vienkāršo formalitātes attiecībā uz apliecinātām kopijām un tulkojumiem.

Regulā ir ieviestas arī fakultatīvas daudzvalodu standarta veidlapas 11 jomās, lai izvairītos no tulkošanas prasībām. Veidlapas ir izmantojamas citā dalībvalstī kā tulkošanas palīglīdzekļi, kas pievienoti publiskajam dokumentam.

Lai iegūtu papildu informāciju, dodieties uz mūsu lapu par publiskajiem dokumentiem.

Daudzvalodu standarta veidlapa ir tulkošanas palīglīdzeklis, kas paredzēts, lai saņēmējai iestādei palīdzētu saprast publisku dokumentu, kas ir valodā, kuru saņēmēja ES dalībvalsts nepieņem. Daudzvalodu standarta veidlapa vienmēr ir jāizsniedz un jāparaksta tās ES valsts iestādei, kurā izdots publiskais dokuments. Pilsoņi var lūgt ES valsts iestādi, kas izdod publisko dokumentu (vai citu šīs ES valsts kompetento iestādi), izsniegt daudzvalodu standarta veidlapu, ko pievienot publiskajam dokumentam.
Daudzvalodu standarta veidlapas nelejupielādē no e-tiesiskuma portāla un tās neaizpilda pilsoņi paši. Zemāk atrodamās veidlapas drīkst izmantot tikai kompetentās valsts iestādes.

BUJ par daudzvalodu standarta veidlapām atradīsiet šeit.

As of 1 February 2020, the United Kingdom is no longer an EU Member State. However, under the Withdrawal Agreement, EU law shall apply to and in the United Kingdom during the transition period. The United Kingdom can be selected in forms until the end of the transition period, 31 December 2020.

 • I PIELIKUMS - DZIMŠANAS FAKTS
  •  
   Lejupielādēt rediģējamu veidlapu PDF formātā no izdevējdalībvalsts (Izvēlēties dalībvalsti) izdevušās dalībvalsts valodā (Izvēlēties valodu) un saņemošās dalībvalsts valodā (Izvēlēties valodu)
  • Pa e-pastu nosūtīt rediģējamu veidlapu PDF formātā no izdevējdalībvalsts (Izvēlēties dalībvalsti) izdevušās dalībvalsts valodā (Izvēlēties valodu) un saņemošās dalībvalsts valodā (Izvēlēties valodu)
 • II PIELIKUMS - FAKTS, KA PERSONA IR DZĪVA
  •  
   Lejupielādēt rediģējamu veidlapu PDF formātā no izdevējdalībvalsts (Izvēlēties dalībvalsti) izdevušās dalībvalsts valodā (Izvēlēties valodu) un saņemošās dalībvalsts valodā (Izvēlēties valodu)
  • Pa e-pastu nosūtīt rediģējamu veidlapu PDF formātā no izdevējdalībvalsts (Izvēlēties dalībvalsti) izdevušās dalībvalsts valodā (Izvēlēties valodu) un saņemošās dalībvalsts valodā (Izvēlēties valodu)
 • III PIELIKUMS - MIRŠANAS FAKTS
  •  
   Lejupielādēt rediģējamu veidlapu PDF formātā no izdevējdalībvalsts (Izvēlēties dalībvalsti) izdevušās dalībvalsts valodā (Izvēlēties valodu) un saņemošās dalībvalsts valodā (Izvēlēties valodu)
  • Pa e-pastu nosūtīt rediģējamu veidlapu PDF formātā no izdevējdalībvalsts (Izvēlēties dalībvalsti) izdevušās dalībvalsts valodā (Izvēlēties valodu) un saņemošās dalībvalsts valodā (Izvēlēties valodu)
 • IV PIELIKUMS - LAULĪBA
  •  
   Lejupielādēt rediģējamu veidlapu PDF formātā no izdevējdalībvalsts (Izvēlēties dalībvalsti) izdevušās dalībvalsts valodā (Izvēlēties valodu) un saņemošās dalībvalsts valodā (Izvēlēties valodu)
  • Pa e-pastu nosūtīt rediģējamu veidlapu PDF formātā no izdevējdalībvalsts (Izvēlēties dalībvalsti) izdevušās dalībvalsts valodā (Izvēlēties valodu) un saņemošās dalībvalsts valodā (Izvēlēties valodu)