Formoli għal dokumenti pubbliċi


Informazzjoni nazzjonali u formoli online rigward ir-Regolament (UE) 2016/1191.


Ir-Regolament (UE) 2016/1191 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Lulju 2016 dwar il-promozzjoni tal-moviment liberu taċ-ċittadini permezz tas-simplifikazzjoni tar-rekwiżiti għall-preżentazzjoni ta' ċerti dokumenti pubbliċi fl-Unjoni Ewropea u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 għandu l-għan li jissimplifika ċ-ċirkolazzjoni ta’ ċerti dokumenti pubbliċi bejn l-Istati Membri.

Dan japplika għad-dokumenti pubbliċi maħruġin mill-awtoritajiet ta' Stat Membru li jridu jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet ta' Stat Membru ieħor. Ir-Regolament jabolixxi r-rekwiżit tal-postilla u jissimplifika l-formalitajiet fir-rigward ta' kopji u traduzzjonijiet iċċertifikati.

Ir-Regolament jintroduċi wkoll formoli standard multilingwi fakultattivi fi 11-il qasam sabiex jiġu evitat li jkun hemm rekwiżiti ta’ traduzzjoni. Il-formoli qegħdin biex jintużaw fi Stat Membru ieħor bħala għajnuniet għat-traduzzjoni mehmużin mad-dokument pubbliku.

Għal iktar informazzjoni, żur il-paġna tagħna dwar id-Dokumenti pubbliċi.

Formola standard multilingwi hija għajnuna għat-traduzzjoni maħsuba biex tgħin lill-awtorità riċeventi tifhem dokument pubbliku li jkun f’lingwa mhux aċċettata mill-pajjiż riċeventi. Formola standard multilingwi trid dejjem tinħareġ u tiġi ffirmata minn awtorità tal-pajjiż tal-UE minn fejn ħareġ id-dokument pubbliku. Iċ-ċittadini jistgħu jitolbu lill-awtorità tal-pajjiż tal-UE li joħroġ id-dokumenti pubbliċi (jew awtorità kompetenti oħra ta’ dak il-pajjiż tal-UE) joħroġ formola standard multilingwi biex takkumpanja d-dokument pubbliku.
Il-formoli standard multilingwi ma għandhomx jitniżżlu mill-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u jimtlew miċ-ċittadini. Il-formoli ta’ hawn taħt huma għall-użu tal-awtoritajiet nazzjonali awtorizzati biss.

Hawnhekk tista’ ssib FAQs dwar il-formoli standard multilingwi.

Tista’ timla dawn il-formoli onlajn billi tikklikkja fuq waħda minn dawn il-links hawn taħt. Jekk diġà bdejt formola u ssejvjajt abbozz, tista’ ttellagħha  billi tuża’ l-buttuna “Illowdja l-abbozz”.
Mill-1 ta’ Jannar 2021, ir-Renju Unit ma għadux Stat Membru tal-UE. Madankollu, fil-qasam tal-ġustizzja ċivili, il-proċeduri u l-proċeduri mibdija fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni se jkomplu skont il-liġi tal-UE. Sa tmiem l-2022, ir-Renju Unit jista’ jkompli jintgħażel fil-formoli (dinamiċi) online għall-iskop ta’ dawk il-proċedimenti u proċeduri. Eċċezzjoni għal din ir-regola huma l-formoli tad-dokumenti Pubbliċi, li fi fihom ir-Renju Unit m’għandux jintgħażel.

 • ANNESS I - TWELID
  • b’din il-lingwa 
   Niżżel il-formola PDF li tista’ tiġi editjata mill-Istat Membru emittenti (Agħżel Stat Membru) fil-lingwa tal-Istat Membru li qed joħroġha (Agħżel lingwa) u l-lingwa tal-Istat Membru li qed jirċieviha (Agħżel lingwa)
  • Ibgħat b’email il-formola PDF li tista’ tiġi editjata mill-Istat Membru emittenti (Agħżel Stat Membru) fil-lingwa tal-Istat Membru li qed joħroġha (Agħżel lingwa) u l-lingwa tal-Istat Membru li qed jirċieviha (Agħżel lingwa)
 • ANNESS II - ĦAJJA
  • b’din il-lingwa 
   Niżżel il-formola PDF li tista’ tiġi editjata mill-Istat Membru emittenti (Agħżel Stat Membru) fil-lingwa tal-Istat Membru li qed joħroġha (Agħżel lingwa) u l-lingwa tal-Istat Membru li qed jirċieviha (Agħżel lingwa)
  • Ibgħat b’email il-formola PDF li tista’ tiġi editjata mill-Istat Membru emittenti (Agħżel Stat Membru) fil-lingwa tal-Istat Membru li qed joħroġha (Agħżel lingwa) u l-lingwa tal-Istat Membru li qed jirċieviha (Agħżel lingwa)
 • ANNESS III - DEATH
  • b’din il-lingwa 
   Niżżel il-formola PDF li tista’ tiġi editjata mill-Istat Membru emittenti (Agħżel Stat Membru) fil-lingwa tal-Istat Membru li qed joħroġha (Agħżel lingwa) u l-lingwa tal-Istat Membru li qed jirċieviha (Agħżel lingwa)
  • Ibgħat b’email il-formola PDF li tista’ tiġi editjata mill-Istat Membru emittenti (Agħżel Stat Membru) fil-lingwa tal-Istat Membru li qed joħroġha (Agħżel lingwa) u l-lingwa tal-Istat Membru li qed jirċieviha (Agħżel lingwa)
 • ANNESS IV - ŻWIEĠ
  • b’din il-lingwa 
   Niżżel il-formola PDF li tista’ tiġi editjata mill-Istat Membru emittenti (Agħżel Stat Membru) fil-lingwa tal-Istat Membru li qed joħroġha (Agħżel lingwa) u l-lingwa tal-Istat Membru li qed jirċieviha (Agħżel lingwa)
  • Ibgħat b’email il-formola PDF li tista’ tiġi editjata mill-Istat Membru emittenti (Agħżel Stat Membru) fil-lingwa tal-Istat Membru li qed joħroġha (Agħżel lingwa) u l-lingwa tal-Istat Membru li qed jirċieviha (Agħżel lingwa)