Formoli għal dokumenti pubbliċi


Informazzjoni nazzjonali u formoli online rigward ir-Regolament (UE) 2016/1191.


Ir-Regolament (UE) 2016/1191 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Lulju 2016 dwar il-promozzjoni tal-moviment liberu taċ-ċittadini permezz tas-simplifikazzjoni tar-rekwiżiti għall-preżentazzjoni ta' ċerti dokumenti pubbliċi fl-Unjoni Ewropea u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 għandu l-għan li jissimplifika ċ-ċirkolazzjoni ta’ ċerti dokumenti pubbliċi bejn l-Istati Membri.

Dan japplika għad-dokumenti pubbliċi maħruġin mill-awtoritajiet ta' Stat Membru li jridu jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet ta' Stat Membru ieħor. Ir-Regolament jabolixxi r-rekwiżit tal-postilla u jissimplifika l-formalitajiet fir-rigward ta' kopji u traduzzjonijiet iċċertifikati.

Ir-Regolament jintroduċi wkoll formoli standard multilingwi fakultattivi fi 11-il qasam sabiex jiġu evitat li jkun hemm rekwiżiti ta’ traduzzjoni. Il-formoli qegħdin biex jintużaw fi Stat Membru ieħor bħala għajnuniet għat-traduzzjoni mehmużin mad-dokument pubbliku.

Għal iktar informazzjoni, żur il-paġna tagħna dwar id-Dokumenti pubbliċi.

Formola standard multilingwi hija għajnuna għat-traduzzjoni maħsuba biex tgħin lill-awtorità riċeventi tifhem dokument pubbliku li jkun f’lingwa mhux aċċettata mill-pajjiż riċeventi. Formola standard multilingwi trid dejjem tinħareġ u tiġi ffirmata minn awtorità tal-pajjiż tal-UE minn fejn ħareġ id-dokument pubbliku. Iċ-ċittadini jistgħu jitolbu lill-awtorità tal-pajjiż tal-UE li joħroġ id-dokumenti pubbliċi (jew awtorità kompetenti oħra ta’ dak il-pajjiż tal-UE) joħroġ formola standard multilingwi biex takkumpanja d-dokument pubbliku.
Il-formoli standard multilingwi ma għandhomx jitniżżlu mill-Portal Ewropew tal-e-Ġustizzja u jimtlew miċ-ċittadini. Il-formoli ta’ hawn taħt huma għall-użu tal-awtoritajiet nazzjonali awtorizzati biss.

Hawnhekk tista’ ssib FAQs dwar il-formoli standard multilingwi.

As of 1 February 2020, the United Kingdom is no longer an EU Member State. However, under the Withdrawal Agreement, EU law shall apply to and in the United Kingdom during the transition period. The United Kingdom can be selected in forms until the end of the transition period, 31 December 2020.

 • ANNESS I - TWELID
  • b’din il-lingwa 
   Niżżel il-formola PDF li tista’ tiġi editjata mill-Istat Membru emittenti (Agħżel Stat Membru) fil-lingwa tal-Istat Membru li qed joħroġha (Agħżel lingwa) u l-lingwa tal-Istat Membru li qed jirċieviha (Agħżel lingwa)
  • Ibgħat b’email il-formola PDF li tista’ tiġi editjata mill-Istat Membru emittenti (Agħżel Stat Membru) fil-lingwa tal-Istat Membru li qed joħroġha (Agħżel lingwa) u l-lingwa tal-Istat Membru li qed jirċieviha (Agħżel lingwa)
 • ANNESS II - ĦAJJA
  • b’din il-lingwa 
   Niżżel il-formola PDF li tista’ tiġi editjata mill-Istat Membru emittenti (Agħżel Stat Membru) fil-lingwa tal-Istat Membru li qed joħroġha (Agħżel lingwa) u l-lingwa tal-Istat Membru li qed jirċieviha (Agħżel lingwa)
  • Ibgħat b’email il-formola PDF li tista’ tiġi editjata mill-Istat Membru emittenti (Agħżel Stat Membru) fil-lingwa tal-Istat Membru li qed joħroġha (Agħżel lingwa) u l-lingwa tal-Istat Membru li qed jirċieviha (Agħżel lingwa)
 • ANNESS III - DEATH
  • b’din il-lingwa 
   Niżżel il-formola PDF li tista’ tiġi editjata mill-Istat Membru emittenti (Agħżel Stat Membru) fil-lingwa tal-Istat Membru li qed joħroġha (Agħżel lingwa) u l-lingwa tal-Istat Membru li qed jirċieviha (Agħżel lingwa)
  • Ibgħat b’email il-formola PDF li tista’ tiġi editjata mill-Istat Membru emittenti (Agħżel Stat Membru) fil-lingwa tal-Istat Membru li qed joħroġha (Agħżel lingwa) u l-lingwa tal-Istat Membru li qed jirċieviha (Agħżel lingwa)
 • ANNESS IV - ŻWIEĠ
  • b’din il-lingwa 
   Niżżel il-formola PDF li tista’ tiġi editjata mill-Istat Membru emittenti (Agħżel Stat Membru) fil-lingwa tal-Istat Membru li qed joħroġha (Agħżel lingwa) u l-lingwa tal-Istat Membru li qed jirċieviha (Agħżel lingwa)
  • Ibgħat b’email il-formola PDF li tista’ tiġi editjata mill-Istat Membru emittenti (Agħżel Stat Membru) fil-lingwa tal-Istat Membru li qed joħroġha (Agħżel lingwa) u l-lingwa tal-Istat Membru li qed jirċieviha (Agħżel lingwa)