Meertalige modelformulieren voor openbare documenten


Nationale informatie en onlineformulieren betreffende Verordening (EU) 2016/1191.


Verordening (EU) 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 inzake de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 heeft tot doel het verkeer van bepaalde openbare documenten tussen lidstaten te vereenvoudigen.

Zij is van toepassing op door de autoriteiten van een lidstaat afgegeven openbare documenten die aan de autoriteiten van een andere lidstaat moeten worden overgelegd. Ingevolge de verordening is het apostillevereiste afgeschaft en zijn de formaliteiten met betrekking tot gewaarmerkte afschriften en vertalingen versoepeld.

Om vertaalwerk te vermijden, voorziet de verordening ook in facultatieve meertalige modelformulieren op elf gebieden. Die modelformulieren moeten in een andere lidstaat worden gebruikt als vertaalhulp en worden aan het betrokken openbare document gehecht.

Aanvullende informatie vindt u op onze pagina over Openbare documenten.

Een meertalig standaardformulier is een vertaalhulpmiddel, dat de ontvangende autoriteit in staat stelt de inhoud te begrijpen van een openbaar document dat is gesteld in een niet door het ontvangende EU-land aanvaarde taal. Een meertalig standaardformulier moet altijd worden afgegeven en ondertekend door een autoriteit van het EU-land waar het openbaar document wordt afgegeven. Burgers kunnen de autoriteit van het EU-land dat het openbare document heeft afgegeven (of een andere bevoegde autoriteit van dat EU-land), vragen om een meertalig standaardformulier te verstrekken, dat aan het betrokken openbare document wordt gehecht.
Meertalige standaardformulieren mogen niet van het e-justitieportaal worden gedownload of door burgers zelf worden ingevuld. Onderstaande formulieren mogen alleen door de bevoegde nationale autoriteiten worden gebruikt.

Hier vindt u het antwoord op een aantal veelgestelde vragen over de meertalige modelformulieren.

 • BIJLAGE I - GEBOORTE
  • in het 
   PDF-formulier downloaden van het land van afgifte (Lidstaat selecteren) in de taal van het land van afgifte (Taal selecteren) en de taal van het ontvangende land (Taal selecteren)
  • PDF-formulier e-mailen van het land van afgifte (Lidstaat selecteren) in de taal van het land van afgifte (Taal selecteren) en de taal van het ontvangende land (Taal selecteren)
 • BIJLAGE II - LEVEN
  • in het 
   PDF-formulier downloaden van het land van afgifte (Lidstaat selecteren) in de taal van het land van afgifte (Taal selecteren) en de taal van het ontvangende land (Taal selecteren)
  • PDF-formulier e-mailen van het land van afgifte (Lidstaat selecteren) in de taal van het land van afgifte (Taal selecteren) en de taal van het ontvangende land (Taal selecteren)
 • BIJLAGE III - OVERLIJDEN
  • in het 
   PDF-formulier downloaden van het land van afgifte (Lidstaat selecteren) in de taal van het land van afgifte (Taal selecteren) en de taal van het ontvangende land (Taal selecteren)
  • PDF-formulier e-mailen van het land van afgifte (Lidstaat selecteren) in de taal van het land van afgifte (Taal selecteren) en de taal van het ontvangende land (Taal selecteren)
 • BIJLAGE IV - HUWELIJK
  • in het 
   PDF-formulier downloaden van het land van afgifte (Lidstaat selecteren) in de taal van het land van afgifte (Taal selecteren) en de taal van het ontvangende land (Taal selecteren)
  • PDF-formulier e-mailen van het land van afgifte (Lidstaat selecteren) in de taal van het land van afgifte (Taal selecteren) en de taal van het ontvangende land (Taal selecteren)