Formularze do dokumentów urzędowych


Informacje krajowe i formularze online na potrzeby rozporządzenia (UE) 2016/1191.


Rozporządzenie (UE) 2016/1191 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedstawiania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 ma na celu uproszczenie przepływu określonych dokumentów urzędowych między państwami członkowskimi.

Ma ono zastosowanie do dokumentów urzędowych wydawanych przez organy państwa członkowskiego, które muszą zostać przedstawione organom innego państwa członkowskiego. Rozporządzenie znosi wymóg nadawania klauzuli apostille i upraszcza formalności dotyczące poświadczonych kopii i tłumaczeń.

Rozporządzenie wprowadza również opcjonalne wielojęzyczne formularze w 11 obszarach w celu uniknięcia konieczności tłumaczenia. Formularze mają być używane w innym państwie członkowskim jako wsparcie tłumaczeniowe i są załączane do dokumentu urzędowego.

Dodatkowe informacje można znaleźć na naszej stronie poświęconej dokumentom urzędowym.

Wielojęzyczny standardowy formularz to pomoc tłumaczeniowa, której celem jest ułatwienie instytucji przyjmującej zrozumienia dokumentu urzędowego sporządzonego w języku, który nie jest akceptowany przez dane państwo UE. Wielojęzyczny standardowy formularz musi być zawsze wydany i podpisany przez organ państwa członkowskiego UE, w którym wydano dany dokument urzędowy. Obywatel może zwrócić się do organu państwa członkowskiego UE, który wystawia dokument urzędowy (lub innego właściwego organu tego państwa), o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza razem z dokumentem urzędowym.
Nie ma możliwości pobrania wielojęzycznych formularzy standardowych z portalu „e-Sprawiedliwość” i wypełnienia ich samodzielnie przez obywatela. Poniższe formularze przeznaczone są wyłącznie do użytku upoważnionych organów krajowych.

Często zadawane pytania dotyczące wielojęzycznych standardowych formularzy do dokumentów urzędowych można znaleźć tutaj.

Niniejsze formularze można wypełnić online klikając na jeden z poniższych linków. Jeżeli zacząłeś już wypełniać formularz i zapisałeś jego projekt, możesz go załadować naciskając przycisk „Załaduj wersję roboczą”.
Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie jest państwem członkowskim UE. Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone w mocy prawa UE. Do końca 2022 r. Wielką Brytanię można nadal wybierać w dostępnych online formularzach (dynamicznych) na potrzeby postępowań i procedur. Wyjątkiem od tej reguły są formularze do dokumentów urzędowych, w których nie należy wybierać Wielkiej Brytanii.

 • ZAŁĄCZNIK I - URODZENIE
  • w jęz. 
   Pobierz interaktywny formularz PDF wydającego państwa członkowskiego (Wybierz państwo członkowskie) w języku wydającego państwa członkowskiego (Wybierz język) i w języku przyjmującego państwa członkowskiego (Wybierz język)
  • Wyślij e-mailem interaktywny formularz PDF wydającego państwa członkowskiego (Wybierz państwo członkowskie) w języku wydającego państwa członkowskiego (Wybierz język) i w języku przyjmującego państwa członkowskiego (Wybierz język)
 • ZAŁĄCZNIK II - POZOSTAWANIE PRZY ŻYCIU
  • w jęz. 
   Pobierz interaktywny formularz PDF wydającego państwa członkowskiego (Wybierz państwo członkowskie) w języku wydającego państwa członkowskiego (Wybierz język) i w języku przyjmującego państwa członkowskiego (Wybierz język)
  • Wyślij e-mailem interaktywny formularz PDF wydającego państwa członkowskiego (Wybierz państwo członkowskie) w języku wydającego państwa członkowskiego (Wybierz język) i w języku przyjmującego państwa członkowskiego (Wybierz język)
 • ZAŁĄCZNIK III - ZGON
  • w jęz. 
   Pobierz interaktywny formularz PDF wydającego państwa członkowskiego (Wybierz państwo członkowskie) w języku wydającego państwa członkowskiego (Wybierz język) i w języku przyjmującego państwa członkowskiego (Wybierz język)
  • Wyślij e-mailem interaktywny formularz PDF wydającego państwa członkowskiego (Wybierz państwo członkowskie) w języku wydającego państwa członkowskiego (Wybierz język) i w języku przyjmującego państwa członkowskiego (Wybierz język)
 • ZAŁĄCZNIK IV - MAŁŻEŃSTWO
  • w jęz. 
   Pobierz interaktywny formularz PDF wydającego państwa członkowskiego (Wybierz państwo członkowskie) w języku wydającego państwa członkowskiego (Wybierz język) i w języku przyjmującego państwa członkowskiego (Wybierz język)
  • Wyślij e-mailem interaktywny formularz PDF wydającego państwa członkowskiego (Wybierz państwo członkowskie) w języku wydającego państwa członkowskiego (Wybierz język) i w języku przyjmującego państwa członkowskiego (Wybierz język)