Documente publice - formulare


Informații oferite de statele membre și formulare online referitoare la Regulamentul (UE) 2016/1191.


Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 vizează simplificarea circulației anumitor documente oficiale între statele membre.

Regulamentul se aplică documentelor oficiale emise de autoritățile unui stat membru și care trebuie să fie prezentate autorităților unui alt stat membru. Regulamentul elimină cerința privind apostila și simplifică formalitățile în ceea ce privește copiile și traducerile certificate.

Regulamentul introduce, de asemenea, formulare-tip multilingve opționale în 11 domenii pentru a evita cerințele de traducere. Formularele se utilizează ca traducere, într-un alt stat membru, fiind atașate la documentul oficial.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să accesați pagina noastră privind documentele oficiale.

Formularele standard multilingve reprezintă un ajutor pentru traducere, pentru ca autoritatea destinatară să înțeleagă un document oficial redactat într-o limbă care nu este acceptată de către statul membru gazdă. Formularul standard multilingv trebuie să fie eliberat și semnat întotdeauna de o autoritate din țara UE în care este emis documentul oficial. Cetățenii pot solicita autorității din țara UE care eliberează documentul oficial (sau unei alte autorități competente din statul membru respectiv) să emită un formular standard multilingv care să însoțească documentul oficial.
Formularele standard multilingve nu se descarcă de pe portalul e-justiție și nu pot fi completate de către cetățeni. Formularele de mai jos sunt destinate exclusiv autorităților naționale autorizate.

Pentru a citi întrebările și răspunsurile privind formularele standard multilingve accesați linkul aici.

As of 1 February 2020, the United Kingdom is no longer an EU Member State. However, under the Withdrawal Agreement, EU law shall apply to and in the United Kingdom during the transition period. The United Kingdom can be selected in forms until the end of the transition period, 31 December 2020.

 • ANEXA I - NAȘTERE
  • în 
   Descărcați formularul PDF editabil din statul membru emitent (Selectarea statului membru) în limba statului membru emitent (Selectarea limbii) și în limba statului membru destinatar (Selectarea limbii)
  • Trimiteți prin e-mail formularul PDF editabil din statul membru emitent (Selectarea statului membru) în limba statului membru emitent (Selectarea limbii) și în limba statului membru destinatar (Selectarea limbii)
 • ANEXA II - VIAȚĂ
  • în 
   Descărcați formularul PDF editabil din statul membru emitent (Selectarea statului membru) în limba statului membru emitent (Selectarea limbii) și în limba statului membru destinatar (Selectarea limbii)
  • Trimiteți prin e-mail formularul PDF editabil din statul membru emitent (Selectarea statului membru) în limba statului membru emitent (Selectarea limbii) și în limba statului membru destinatar (Selectarea limbii)
 • ANEXA III - DECES
  • în 
   Descărcați formularul PDF editabil din statul membru emitent (Selectarea statului membru) în limba statului membru emitent (Selectarea limbii) și în limba statului membru destinatar (Selectarea limbii)
  • Trimiteți prin e-mail formularul PDF editabil din statul membru emitent (Selectarea statului membru) în limba statului membru emitent (Selectarea limbii) și în limba statului membru destinatar (Selectarea limbii)
 • ANEXA IV - CĂSĂTORIE
  • în 
   Descărcați formularul PDF editabil din statul membru emitent (Selectarea statului membru) în limba statului membru emitent (Selectarea limbii) și în limba statului membru destinatar (Selectarea limbii)
  • Trimiteți prin e-mail formularul PDF editabil din statul membru emitent (Selectarea statului membru) în limba statului membru emitent (Selectarea limbii) și în limba statului membru destinatar (Selectarea limbii)