Javne listine – obrazci


Informacije za posamezne države in spletni obrazci v zvezi z Uredbo (EU) 2016/1191.


Cilj Uredbe (EU) 2016/1191 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o spodbujanju prostega gibanja državljanov s poenostavitvijo zahtev za predložitev nekaterih javnih listin v Evropski uniji in o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 je poenostaviti pretok določenih javnih listin med državami članicami.

Uredba se uporablja za javne listine, ki jih izdajo organi države članice in jih je treba predložiti organom druge države članice. Odpravlja obveznost overovitve z žigom Apostille ter poenostavlja formalnosti v zvezi z overjenimi kopijami in prevodi.

Uredba uvaja tudi neobvezne večjezične standardne obrazce na 11 področjih, da bi se izognili potrebi po prevodu. Ti obrazci se priložijo javni listini, ki se predloži v drugi državi članici, in služijo kot prevajalski pripomoček.

Za dodatne informacije obiščite našo spletno stran o javnih listinah.

Večjezični standardni obrazec je prevajalski pripomoček, ki organu naslovniku pomaga razumeti javno listino, sestavljeno v jeziku, ki ga država članica prejemnica ne sprejema. Večjezični standardni obrazec mora vedno izdati in podpisati organ države članice, v kateri je javna listina izdana. Državljani lahko zaprosijo organ države članice, ki je izdala javno listino (ali drug pristojni organ te države članice), da izda večjezični standardni obrazec, ki se priloži javni listini.
Večjezični standardni obrazci na portalu e-pravosodja niso namenjeni temu, da bi jih državljani prenesli s portala in izpolnili sami. Spodnji obrazci so namenjeni samo pooblaščenim nacionalnim organom.

Pogosta zastavljena vprašanja o večjezičnih standardnih obrazcih so tukaj.

Te obrazce lahko izpolnite na spletu s klikom na eno od navedenih povezav. Če ste že začeli izpolnjevati obrazec in ste shranili njegov osnutek, ga lahko naložite z uporabo gumba „Naloži osnutek“.
Združeno kraljestvo od 1. januarja 2021 ni več država članica EU. Vendar se bodo na področju civilnega pravosodja postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Za namene teh postopkov bo Združeno kraljestvo do konca leta 2022 še mogoče izbrati na dinamičnih obrazcih. To pa ne bo veljalo za obrazce javnih listin, na katerih Združenega kraljestva ne bo mogoče izbrati.

 • PRILOGA I - ROJSTVO
  • Prenesite obrazec v uredljivi obliki PDF iz države članice izdajateljice (Izberite državo članico) v jeziku države članice izdajateljice (Izberite jezik) in v jeziku države članice prejemnice (Izberite jezik)
  • Po elektronski pošti pošljite obrazec v uredljivi obliki PDF iz države članice izdajateljice (Izberite državo članico) v jeziku države članice izdajateljice (Izberite jezik) in v jeziku države članice prejemnice (Izberite jezik)
 • PRILOGA II - ŽIVLJENJE
  • Prenesite obrazec v uredljivi obliki PDF iz države članice izdajateljice (Izberite državo članico) v jeziku države članice izdajateljice (Izberite jezik) in v jeziku države članice prejemnice (Izberite jezik)
  • Po elektronski pošti pošljite obrazec v uredljivi obliki PDF iz države članice izdajateljice (Izberite državo članico) v jeziku države članice izdajateljice (Izberite jezik) in v jeziku države članice prejemnice (Izberite jezik)
 • PRILOGA III - SMRT
  • Prenesite obrazec v uredljivi obliki PDF iz države članice izdajateljice (Izberite državo članico) v jeziku države članice izdajateljice (Izberite jezik) in v jeziku države članice prejemnice (Izberite jezik)
  • Po elektronski pošti pošljite obrazec v uredljivi obliki PDF iz države članice izdajateljice (Izberite državo članico) v jeziku države članice izdajateljice (Izberite jezik) in v jeziku države članice prejemnice (Izberite jezik)
 • PRILOGA IV - SKLENITEV ZAKONSKE ZVEZE
  • Prenesite obrazec v uredljivi obliki PDF iz države članice izdajateljice (Izberite državo članico) v jeziku države članice izdajateljice (Izberite jezik) in v jeziku države članice prejemnice (Izberite jezik)
  • Po elektronski pošti pošljite obrazec v uredljivi obliki PDF iz države članice izdajateljice (Izberite državo članico) v jeziku države članice izdajateljice (Izberite jezik) in v jeziku države članice prejemnice (Izberite jezik)