Δικαιώματα των ανηλίκων στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών

Φινλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

1. Δικαιοπρακτική ικανότητα του παιδιού

Στη Φινλανδία η ελάχιστη ηλικία καταλογισμού ποινικής ευθύνης είναι τα 15 έτη.

Στις άλλες υποθέσεις, η ελάχιστη ηλικία που πρέπει να έχει συμπληρώσει ο ενάγων για να μπορεί να κινήσει δίκη με το δικό του όνομα ποικίλλει μεταξύ των 12 ετών (ζητήματα υγείας, τοποθέτηση υπό μέριμνα), των 15 ετών (απασχόληση, άσυλο, μεταναστευτικά ζητήματα, εκπαιδευτικά ζητήματα, διοικητικές κυρώσεις) και των 18 ετών (οικογενειακά ζητήματα).

2. Πρόσβαση σε προσαρμοσμένες διαδικασίες

Στο μέτρο του δυνατού, οι έρευνες με στόχο παιδιά ανατίθενται σε αστυνομικούς με κατάρτιση ή εμπειρία στο έργο αυτό. Τα μεγαλύτερα αστυνομικά τμήματα διαθέτουν μονάδες ή αστυνομικούς με ειδίκευση στη διερεύνηση εγκλημάτων σε βάρος παιδιών. Κατά κανόνα, η διερεύνηση των εγκλημάτων σε βάρος παιδιών ανατίθεται, σε όλα τα αστυνομικά τμήματα, σε ερευνητές που διαθέτουν επαγγελματικές δεξιότητες και ιδιαίτερη ικανότητα στη διερεύνηση των εγκλημάτων αυτού του είδους.

Η Εισαγγελία εφαρμόζει σύστημα ειδικών εισαγγελέων για να διασφαλίζει την ύπαρξη εμπειρογνωμοσύνης σε τομείς εξειδίκευσης και να διατηρεί και να αναπτύσσει τις επαγγελματικές δεξιότητες των εισαγγελέων. Υπάρχει ομάδα ειδικών εισαγγελέων που ειδικεύονται στις υποθέσεις βίας κατά παιδιών και γυναικών. Οι εισαγγελείς αυτοί εκπαιδεύουν και άλλους εισαγγελείς στον τομέα της εξειδίκευσής τους.

Στο μέτρο του δυνατού, οι έρευνες με στόχο παιδιά ανατίθενται σε λειτουργούς με κατάρτιση ή εμπειρία στο έργο αυτό.

Ο συνήγορος του παιδιού προάγει τα συμφέροντα των παιδιών και τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους σε γενικό επίπεδο, αλλά δεν χειρίζεται μεμονωμένες υποθέσεις.

3. Ειδικοί μηχανισμοί και διαδικασίες στήριξης των παιδιών

Από τις αρχές του 2016 και μετά, ως αποδεικτικό στοιχείο στο δικαστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και βιντεοσκόπηση θύματος ηλικίας 15-17 ετών, σε περίπτωση που το θύμα έχει ανάγκη από ειδική προστασία.

Σύμφωνα με τον νόμο για τις ποινικές έρευνες, η ανακριτική αρχή, όταν χρειάζεται, ζητεί τη γνώμη ιατρού ή άλλου εμπειρογνώμονα σχετικά με το κατά πόσον πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών μπορεί να υποβληθεί σε ανακριτικά μέτρα.

Κατά κανόνα, τα παιδιά-θύματα και τα παιδιά-μάρτυρες εξετάζονται από αστυνομικούς με κατάρτιση ή εμπειρία στο έργο αυτό. Η εξέταση μπορεί επίσης να διεξαχθεί από επαγγελματία του τομέα της υγείας.

Σε συνεργασία με τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία των μεγάλων πόλεων, λειτουργούν ειδικά κέντρα εμπειρογνωμοσύνης που ειδικεύονται στην ακρόαση ανήλικων θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Οι αστυνομικές υπηρεσίες συνεργάζονται στενά με τα κέντρα αυτά.

4. Εκπαίδευση των επαγγελματιών

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης διοργανώνει τακτικά για τους δικαστές, τους δικαστικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των υπηρεσιών νομικής συνδρομής μαθήματα ανώτερου επιπέδου επιμόρφωσης στην παιδική ψυχολογία, τη νομική ψυχολογία, τα δικαιώματα των θυμάτων, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ειδικές ανάγκες των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης. Στα μαθήματα αυτά μπορούν επίσης να συμμετέχουν και οι εισαγγελείς.

Ομοίως, η Γενική Εισαγγελία διοργανώνει μαθήματα επιμόρφωσης για τους εισαγγελείς που ασχολούνται με υποθέσεις σεξουαλικής και σωματικής κακοποίησης παιδιών. Στα αντικείμενα των εν λόγω μαθημάτων περιλαμβάνονται η ανάπτυξη του παιδιού, η παιδική ψυχολογία και ο τρόπος υποβολής ερωτήσεων σε παιδιά.

Η εκπαίδευση των αστυνομικών περιλαμβάνει εκπαίδευση στην παιδική ψυχολογία, τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τον τρόπο υποβολής ερωτήσεων σε παιδιά. Στους επαγγελματίες που έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση από το Εθνικό Αστυνομικό Συμβούλιο χορηγείται ειδικό δίπλωμα ειδίκευσης.

5. Πρόσβαση σε μέσα έννομης προστασίας

Η απόφαση του εισαγγελέα να μην ασκήσει δίωξη μπορεί να προσβληθεί με προσφυγή ενώπιον του γενικού εισαγγελέα, ο οποίος έχει το δικαίωμα να κινήσει διαδικασία επανεξέτασης της απόφασης του εισαγγελέα.

6. Οικογενειακή ζωή

Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας υιοθεσίας είναι αυτό της συμβουλευτικής υποστήριξης που παρέχεται από τα δημοτικά όργανα κοινωνικής πρόνοιας και την οργάνωση Save the Children Φινλανδίας. Η συμβουλευτική υποστήριξη για την υιοθεσία είναι δωρεάν για τους πελάτες. Για τους σκοπούς της υποβολής αίτησης για άδεια υιοθεσίας και αίτησης για έγκριση υιοθεσίας, ο πάροχος των υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης παρέχει έγγραφη έκθεση σχετικά με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υιοθεσία. Η έκθεση περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τους ενδιαφερομένους και τις περιστάσεις τους.

Με βάση την έκθεση, η Επιτροπή Υιοθεσιών αποφασίζει σχετικά με τη χορήγηση της άδειας υιοθεσίας. Για την υιοθεσία ανηλίκου απαιτείται άδεια της Επιτροπής Υιοθεσιών, τόσο στις εγχώριες όσο και στις διακρατικές υιοθεσίες. Η άδεια ισχύει για δύο έτη. Οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για παράταση της διάρκειας ισχύος της άδειας.

Υπάρχει μόνο ένα είδος υιοθεσίας. Μετά την απόφαση έγκρισης της υιοθεσίας, το θετό παιδί θεωρείται παιδί των θετών γονέων και όχι των φυσικών γονέων του.

Άδεια υιοθεσίας δεν είναι απαραίτητη αν το προς υιοθέτηση παιδί είναι παιδί του/της συζύγου του/της ενδιαφερομένου/-ης να το υιοθετήσει ή παιδί το οποίο ήδη βρισκόταν κατά σταθερό τρόπο υπό τη φροντίδα και μέριμνα του/της ενδιαφερομένου/-ης να το υιοθετήσει.

Κατά κανόνα, για τις υιοθεσίες από το εξωτερικό απαιτείται πάντοτε, πέραν της συμβουλευτικής υποστήριξης για την υιοθεσία, και η υποβολή αίτησης για υπηρεσίες διακρατικής υιοθεσίας. Τέτοιες υπηρεσίες παρέχονται από το Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών του δήμου του Ελσίνκι, την οργάνωση Save the Children Φινλανδίας και την οργάνωση Interpedia.

Στο τέλος της διαδικασίας, η υιοθεσία εγκρίνεται με δικαστική απόφαση.

Φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη στη Φινλανδία  PDF (534 Kb) en

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.