Rights of minors in court proceedings

Pravosuđe prilagođeno djeci odnosi se na pravosudne sustave kojima se jamči poštovanje i učinkovita provedba svih prava djece na najvišoj mogućoj razini.

Otprilike 19 % stanovništva EU-a (95 milijuna) mlađe je od 18 godina. Maloljetnici se mogu izravno ili neizravno uključiti u pravosudne sustave država članica na više načina, primjerice ako počine kaznena djela, ako svjedoče ili postanu žrtve kaznenih djela, ako traže azil, ako su predmet postupka posvojenja ili ako se njihovi roditelji ne slažu oko skrbništva.

Sudski postupci mogu imati znatan utjecaj na živote maloljetnika, a ako odgovor nije prilagođen djeci, to može uzrokovati ograničenja ili kršenja njihovih prava. Osim toga, ako u nacionalnim pravosudnim sustavima ne postoje postupci i prakse prilagođeni djeci, najranjivija djeca (npr. djeca s invaliditetom ili djeca migranti) suočavaju se s posebnim preprekama u ostvarivanju svojih prava.

Pravo na pristup pravosuđu trebalo bi biti zajamčeno svim maloljetnicima. Nadalje, tijekom njihova sudjelovanja u pravosudnom sustavu prema djeci bi se trebalo odnositi vodeći računa o njihovoj dobi, zrelosti i razini razumijevanja te njihovim posebnim potrebama, kao i mogućim poteškoćama u komunikaciji.

Potrebne su jasnije informacije o osobama i postupcima povezanima s pravosuđem koji utječu na maloljetnike, kao i poseban pregled kojim se osigurava poštovanje prava maloljetnika. U tom su pogledu utvrđene dvije kategorije: djeca u pravosuđuposebni postupci u državama članicama EU-a, ovisno o grani prava.

Prva kategorija objedinjuje opće elemente povezane s osobnim svojstvom djeteta, kao što su kaznena ili građanska odgovornost, pristup pravnoj pomoći, obrazovna pitanja, donošenje odluka u pogledu zdravstvene skrbi, specijalizirani sudovi/ustanove ili financijska potpora prilikom odlaska na sud.

Drugom se kategorijom nastoje prikupiti informacije o postupanju s maloljetnicima u kontekstu sudskih postupaka i posebne prirode kaznenih, građanskih i upravnih postupaka u državama članicama.

Posljednji put ažurirano: 21/09/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.