Rights of minors in court proceedings

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

1. Pravna i poslovna sposobnost djeteta

U Finskoj je najniža dob za kaznenu odgovornost 15 godina.

Kad je riječ o drugim pitanjima, najniža dob u kojoj se može pokrenuti postupak pred sudom ovisi o vrsti pitanja: 12 godina (zdravstvena pitanja, smještanje u sustav skrbi), 15 godina (zapošljavanje, azil, pitanja migracija, pitanja obrazovanja, upravne sankcije) i 18 godina (obiteljska pitanja).

2. Pristup prilagođenim postupcima

Istrage koje uključuju djecu dodjeljuju se, u mjeri u kojoj je to moguće, policijskim službenicima koji su osposobljeni za takve zadatke ili imaju iskustva u takvim zadacima. Veći policijski odjeli imaju jedinice ili policijske službenike specijalizirane za istragu kaznenih djela čije su žrtve djeca. U pravilu se istraga kaznenih djela čije su žrtve djeca u svim policijskim odjelima prosljeđuju istražiteljima koji posjeduju stručne vještine i sposobnosti povezane s istraživanjem te vrste kaznenih djela.

Javno tužiteljstvo ima uspostavljen sustav posebnih javnih tužitelja s pomoću kojeg se osiguravaju stručnost u području specijalizacije te održavanje i razvoj stručnih vještina javnih tužitelja. Postoji skupina posebnih tužitelja koji su specijalizirani za područje nasilja nad djecom i ženama. Oni osposobljavaju druge javne tužitelje u svojem području stručnosti.

Istrage koje uključuju djecu dodjeljuju se, u mjeri u kojoj je to moguće, službenicima koji su osposobljeni za takve zadatke ili imaju iskustva u takvim zadacima.

Pravobranitelj za djecu općenito promiče interese djece i ostvarivanje prava djece, ali ne rješava pojedinačne predmete.

3. Posebni mehanizmi i postupci za pružanje potpore djeci

Od početka 2016. videosnimka žrtve u dobi od 15 do 17 godina isto se tako može upotrijebiti kao dokaz u sudskim postupcima u kojima je žrtvi potrebna posebna zaštita.

U skladu sa Zakonom o kaznenim istragama tijelo nadležno za kaznenu istragu treba se, prema potrebi, savjetovati s liječnikom ili drugim stručnjakom o tome mogu li se istražne mjere usmjeriti na osobu mlađu od 18 godina.

Razgovore s djecom koja su žrtve ili svjedoci u pravilu provode policijski službenici koji su osposobljeni za takve zadatke ili imaju iskustva u takvim zadacima. Razgovor može obaviti i zdravstveni stručnjak.

U suradnji sa sveučilišnim bolnicama u velikim gradovima uspostavljeni su posebni centri stručnosti specijalizirani za saslušanje maloljetnih žrtava kaznenih djela. Rad policije odvija se u bliskoj suradnji s tim centrima.

4. Osposobljavanje stručnjaka

Ministarstvo pravosuđa redovito organizira napredno osposobljavanje za suce, sudsko osoblje i službenike za pravnu pomoć u područjima dječje psihologije, pravne psihologije, prava žrtava, ljudskih prava te posebnih potreba žrtava seksualnog zlostavljanja. U osposobljavanju mogu sudjelovati i javni tužitelji.

Ured glavnog javnog tužitelja organizira osposobljavanje za javne tužitelje koji se bave predmetima seksualnog i fizičkog zlostavljanja djece. Teme uključuju dječji razvoj, dječju psihologiju te način provođenja razgovora s djetetom.

Obuka policijskih službenika obuhvaća osposobljavanje u pogledu dječje psihologije, komunikacijskih vještina i načina provođenja razgovora s djetetom. Posebna kvalifikacija stručnjaka dodjeljuje se onim djelatnicima koji su prošli posebno osposobljavanje koje provodi Nacionalni policijski odbor.

5. Pristup pravnim lijekovima

Pritužba na odluku javnog tužitelja o odustajanju od kaznenog progona može se podnijeti glavnom javnom tužitelju koji ima pravo ponovno razmotriti podizanje optužnice.

6. Obiteljski život

Prva je faza postupka posvojenja savjetovanje o posvojenju koje pružaju općinska tijela socijalne skrbi i organizacija „Spasimo djecu – Finska” (Save the Children Finland). Savjetovanje o posvojenju besplatno je za klijente. Pružatelj savjetovanja o posvojenju obvezan je izdati pisano izvješće o pružanju savjetovanja o posvojenju radi podnošenja zahtjeva za dozvolu za posvojenje i molbe za odobrenje posvojenja. U izvješću se navode potrebne informacije o onima na koje se postupak odnosi i o njihovoj situaciji.

Odbor za posvojenje na temelju izvješća donosi odluku o davanju dozvole za posvojenje. Za posvojenje maloljetnog djeteta potrebna je dozvola Odbora za posvojenje u postupcima unutardržavnog i međudržavnog posvojenja. Dozvola vrijedi dvije godine. Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti zahtjev za produljenje valjanosti dozvole.

Postoji samo jedna vrsta posvojenja. Nakon što se posvojenje odobri posvojenik se smatra djetetom posvojitelja, a ne bivših roditelja.

Dozvola za posvojenje nije potrebna ako je posvojenik dijete bračnog druga budućeg posvojitelja ili dijete za koje se budući posvojitelj već brine i odgaja ga na utvrđeni način.

Potencijalni posvojitelji iz inozemstva u pravilu moraju, osim sudjelovanja u savjetovanju o posvojenju, podnijeti zahtjev za pružanje usluga međudržavnog posvojenja. Takve usluge pružaju Odjel za socijalnu skrb grada Helsinkija, organizacija „Spasimo djecu – Finska” i Interpedia.

Na kraju postupka posvojenje se odobrava sudskom odlukom.

Pravosuđe prilagođeno djeci u Finskoj  PDF (534 Kb) en

Posljednji put ažurirano: 19/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.