A kiskorúak jogai bírósági eljárásokban

Ciprus

Tartalomszolgáltató:
Ciprus

1. A gyermek cselekvőképessége

Cipruson a büntethetőség alsó korhatára 14 év. Valamennyi ügytípus esetében a saját jogon való keresetindítás alsó korhatára 18 év.

2. A gyermekekhez igazított eljárásokhoz való hozzáférés

2.1. Büntető igazságszolgáltatás

Általánosságban a gyermek nem rendelkezik perbeli cselekvőképességgel a perindításhoz, és így csak szülei vagy gyámja révén nyújthat be keresetet.

Ami a bíróságokat illeti, jelenleg azokkal a büntetőügyekkel, amelyekben az áldozat egy gyermek, a rendes büntető bíróságok foglalkoznak. Mindazonáltal léteznek a gyermekek szempontjait figyelembe vevő rendelkezéseket tartalmazó különös törvények a gyermek áldozatok/tanúk védelme érdekében.

2.2. Polgári igazságszolgáltatás

Nincsenek olyan speciális intézmények, amelyek gyermekekkel foglalkoznának a polgári bírósági eljárásokban.

2.3. Közigazgatási peres eljárás

A munkaügyekért, jólétért és társadalombiztosításért felelős minisztérium szociális jóléti szolgálata nyújt segítséget a gyermekek védelméhez, és nyújt támogatást a gyermekeknek a bírósági eljárásban. A szociális jóléti szolgálat valamennyi szolgáltatása és intézkedése prioritásként kezeli a gyermek mindenek felett álló érdekét.

2.4. Jogi és politikai intézkedések annak érdekében, hogy a gyermekeket érintő ügyeket indokolatlan késedelem nélkül bírálják el

Nincs határidő az eljárás megindítására vagy lezárására függetlenül attól, hogy az eljárás gyermeket vagy felnőttet érint.

A rendes polgári ügyekben a bíróságok törekednek a gyermekeket érintő ügyeket a lehető legnagyobb mértékben prioritásként kezelni, figyelembe véve a nagy ügyterhet. Valamennyi ideiglenes intézkedés iránti kérelmet indokolatlan késedelem nélkül el kell bírálni.

2.5. A gyermekeket érintő támogatási eljárások

A polgári bírósági eljárások esetén nincs olyan hatályos rendelkezés, amely biztosítaná, hogy a bírósági helyiség alkalmas legyen a gyermek részére, és nem biztosított semmilyen pszichológiai vagy egyéb segítség, kivéve ha ilyen segítség iránti különös igényt állapítanak meg.

Nincs olyan rendelkezés, amely előírja, hogy a bírósági tárgyalásokat a gyermek tempójához és figyelmi szintjéhez kell igazítani. Ha olyan képeket vagy egyéb anyagokat nyújtanak be a bíróság részére, amelyek a gyermekre nézve károsnak tekinthetők, a bíró elrendelheti a gyermek tárgyalóteremből való kivezetését. A polgári jogi eljárásban alkalmazott egyetlen védelmi intézkedés a zárt tárgyalás tartása.

3. Több területet érintő kérdések

A családon belüli erőszak esetén a szociális jóléti szolgálat együttműködik valamennyi más érintett szolgálattal a miniszterek tanácsa által 2002‑ben elfogadott, a szervezeti egységek közötti eljárásokról szóló kézikönyv alapján. A gyermekekkel szembeni szexuális zaklatás esetén a szociális jóléti szolgálat több területet érintő megközelítést alkalmazva együttműködik a többi érintett szolgálattal.

4. Szakemberképzés

A ciprusi rendőrakadémia, amely a ciprusi rendőrség oktatási intézménye, előadásokat biztosít a fiatalkorúakat érintő ügyek kezelésére vonatkozóan a rendőrképzés minden szintjén. Ezek az előadások, amelyek célja a mindenféle beosztásban lévő rendőrségi tisztviselők oktatása, a rendőrségi tisztviselők felvételére vonatkozó alapprogramban, a továbbképzésben és a szakosított képzésben is megjelennek.

A szociális szolgálatok tisztviselői alap- és továbbképzést kapnak a gyermekekkel kapcsolatos kérdésekről, azaz a gyermek meghallgatásáról, a gyermekeket érintő ügyek kezeléséről stb.

A rendes polgári és büntetőbíróságok bírái tekintetében nincsenek olyan képzési követelmények, amelyek a gyermekek bírósági eljárás során történő kezelésére vonatkoznak. A bírák általában szemináriumokon és konferenciákon vesznek részt Cipruson és külföldön, amennyiben és amikor azokat megszervezik.

5. A gyermek mindenek felett álló érdeke

Olyan esetekben, amikor a bíróságnak a gyermek mindenek felett álló érdekében kell döntést hoznia, a bíróság figyelembe veheti a szociális jóléti szolgálat által készített jelentést, amely nemcsak a szociális szolgálat tisztviselőjének észrevételeit tartalmazza, hanem a gyermek véleményét is.

6. A gyermekeket érintő eljárásban hozott határozatok ellenőrzése és végrehajtása

A fiatalkorú elkövetőkről szóló törvény átfogó felülvizsgálata várható annak biztosítása céljából, hogy az eljárások még inkább a gyermekek és fiatalok javát szolgálják. Ez a gyermek mindenek felett álló érdekében javítja és megerősíti a gyermekeket érintő eljárásokat.

7. Jogorvoslati lehetőségek

A gyermek szülei, törvényes gyámja vagy törvényes képviselője útján panaszt tehet, fellebbezést vagy bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be rendes eljárás keretében.

Ami azokat a kártérítési/kárenyhítési igényeket illeti, amelyeket olyan büntetőeljárás során vagy után nyújtanak be, amelyben a gyermek áldozat volt, ha a kártérítés/kárenyhítés iránti rendes polgári jogi keresetet nyújtanak be, akkor ezt a gyermek nevében a szüleinek vagy törvényes gyámjának kell benyújtania. Az áldozatok kártérítésére vonatkozóan az adott büntetőeljárás során hozott végzések tekintetében a rendes büntetőbíróságok korlátozott hatáskörrel rendelkeznek.

Ha a gyermek és szülei/gyámjai között érdekellentét merül fel, a szociális jóléti szolgálat a gyermeket a szociális jóléti szolgálat igazgatójának gondozása alá helyezheti, aki a gyermek gyámja lesz, és szükséges esetén törvényes képviselőt nevez ki a gyermek számára.

8. Családi élet

A Ciprusi Köztársaságban többféle örökbefogadás létezik:

  • Nemzeti örökbefogadás
  • Országok közötti örökbefogadás
  • A házastárs korábbi házasságból származó gyermekének örökbefogadása.

Valamennyi örökbefogadás esetén a gyermek mindenek felett álló érdekét kell elsődlegesen figyelembe venni, ami a gyermek jogairól szóló ENSZ egyezmény 21. cikkén alapul.

Gyerekbarát igazságszolgáltatás Cipruson  PDF (572 Kb) en

Utolsó frissítés: 11/03/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.