A kiskorúak jogai bírósági eljárásokban

Finnország

Tartalomszolgáltató:
Finnország

1. A gyermek cselekvőképessége

Finnországban a büntethetőség alsó korhatára 15 év.

Más ügyekben a keresetindítás alsó korhatára változó, 12 év (egészségügyi kérdések, gondozásba vétel), 15 év (foglalkoztatás, menedékjog, bevándorlással kapcsolatos kérdések, oktatási ügyek, közigazgatási szankciók) és 18 év (családjogi kérdések).

2. A gyermekekhez igazított eljárásokhoz való hozzáférés

A gyermekeket érintő nyomozást, amennyiben lehetséges, olyan rendőrök folytatják le, akik képzésen vettek részt, vagy tapasztalattal rendelkeznek e területen. A nagyobb rendőrségi osztályok rendelkeznek olyan egységgel vagy rendőri tisztviselőkkel, amelyek/akik a gyermekekkel szemben elkövetett bűncselekményekre vonatkozó nyomozásra szakosodtak. Főszabályként a gyermekekkel szemben elkövetett bűncselekményekre vonatkozó nyomozást valamennyi rendőri egységnél olyan nyomozókhoz telepítik, akik szakértelemmel és különös szakmai képesítéssel rendelkeznek az ilyen típusú bűncselekmények felderítésére.

Az ügyészi szolgálat szakosodott ügyészi rendszerrel rendelkezik az adott szakterületre vonatkozó szakértelem biztosítása, valamint az ügyészek szakértelmének fenntartása és fejlesztése érdekében. Létezik egy olyan ügyészi csoport, amely a gyermekekkel és nőkkel szemben elkövetett erőszakra szakosodott. A szakterületükön más ügyészeket is oktatnak.

A gyermekeket érintő nyomozást, amennyiben lehetséges, olyan tisztviselők folytatják le, akik képzésen vettek részt, vagy tapasztalattal rendelkeznek e területen.

A gyermekvédelmi ombudsman előmozdítja a gyermekek érdekeit és a gyermekek jogainak általános szintű végrehajtását, de nem foglalkozik egyedi esetekkel.

3. A gyermekeket érintő támogatási formák és eljárások

2016 eleje óta a 15-17 év közötti gyermek áldozatok esetén videófelvétel is felhasználható bizonyítékként a bíróságon olyan ügyekben, ahol az áldozat különös védelmet igényel.

A bűnügyi nyomozásról szóló törvény szerint a bűnügyi nyomozó hatóság szükség esetén egyeztet orvossal vagy más szakértővel arról, hogy a nyomozási cselekmény alkalmazható‑e 18 év alatti személlyel szemben.

Főszabályként a gyermek áldozatok és tanúk esetében a meghallgatásokat az e területen képzettséggel vagy tapasztalattal rendelkező rendőrök folytatják le. A meghallgatást egészségügyi szakember is lefolytathatja.

A nagyobb városok egyetemi kórházaival kapcsolatban állva vannak olyan kifejezetten e célra létrehozott szakértői központok, amelyek a bűncselekmény kiskorú áldozatainak meghallgatására szakosodtak. A rendőrség szorosan együttműködik ezekkel a központokkal.

4. Szakemberképzés

Az igazságügyi minisztérium rendszeresen szervez továbbképzéseket a bírák, a bírósági alkalmazottak és a jogsegélyt nyújtó tisztviselők számára a gyermekpszichológiáról, a jogi pszichológiáról, az áldozatok jogairól, az emberi jogokról és a szexuális erőszak áldozatainak különös szükségleteiről. Az ügyészek is részt vehetnek a képzésen.

A főügyész hivatala olyan képzéseket szervez az ügyészek számára, amelyek a gyermekek szexuális és fizikai bántalmazásának ügyeivel foglalkoznak. A témák közé a gyermekek fejlődése, a gyermekpszichológia és a gyermek meghallgatásának módja tartozik.

A rendőrök képzése magában foglalja a gyermekpszichológiával, a kommunikációs készségekkel és a gyermek meghallgatásának módjával kapcsolatos képzéseket. Különös szakértői képesítést szereznek azok a szakemberek, akik a nemzeti rendőrségi hivatal által szervezett külön képzésen vesznek részt.

5. Jogorvoslati lehetőségek

Az ügyésznek a vádat elejtő határozatával szembeni panasz a főügyészhez nyújtható be, aki jogosult ismételten vádat emelni.

6. Családi élet

Az örökbefogadási eljárás első szakasza az önkormányzati szociális jóléti szervek és a Save the Children Finland által az örökbefogadásra vonatkozóan nyújtott tanácsadás. Az örökbefogadási tanácsadás az ügyfelek számára ingyenes. Az örökbefogadás engedélyezése iránti kérelem és az örökbefogadás iránti kérelem benyújtása céljából az örökbefogadási tanácsadást nyújtó szervnek írásbeli jelentést kell készítenie arról, hogy örökbefogadási tanácsadást nyújtott. A jelentésnek tartalmaznia kell a szükséges információkat az érintettekről és azok körülményeiről.

A jelentés alapján az örökbefogadási testület határozatban dönt az örökbefogadás engedélyezéséről. Kiskorú gyermek örökbefogadásához az örökbefogadási testület engedélye szükséges mind a nemzeti, mind az országok közötti örökbefogadások esetén. Az engedély két évig érvényes. A kérelmezők kérhetik az engedély érvényességének meghosszabbítását.

Csak egyfajta örökbefogadás létezik. Az örökbefogadást követően az örökbefogadottat az örökbefogadó szülők és nem a korábbi szülők gyermekének kell tekinteni.

Nincs szükség az örökbefogadás engedélyezésére, ha az örökbefogadott a leendő örökbefogadó házastársának gyermeke, vagy olyan gyermek, akit a leendő örökbefogadó egyébként már bizonyítottan gondoz és nevel.

Főszabályként a külföldről örökbefogadó személyeknek az örökbefogadási tanácsadáson túlmenően az országok közötti örökbefogadási szolgálatot is igénybe kell venniük. E szolgáltatásokat Helsinki városának szociális szolgáltatási osztálya, a Save the Children Finland és az Interpedia nyújtja.

Az eljárás végén az örökbefogadást a bíróság határozatában engedélyezi.

Gyerekbarát igazságszolgáltatás Finnországban  PDF (534 Kb) en

Utolsó frissítés: 19/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.