A kiskorúak jogai bírósági eljárásokban

Málta

Tartalomszolgáltató:
Málta

A máltai jog többféleképpen határozza meg a „gyermek” (gyermek cselekvőképessége) fogalmát.

1. A gyermek cselekvőképessége

Máltán a büntethetőség alsó korhatára 14 év. Valamennyi ügytípus esetében 18 év a saját jogon való keresetindítás alsó korhatára.

2. A gyermekekhez igazított eljárásokhoz való hozzáférés

A fiatalkorú elkövetők tekintetében a büntetőjog területén a kiskorúakkal foglalkozó szakosított bíróság minősül a fiatalkorúak bíróságának. A kiskorú áldozatokat videókapcsolat útján hallgatják meg. Polgári jogi eljárások: A 18 év alatti kiskorúak nem indíthatnak pert, illetve ellenük per nem indítható, csak szülő, gondviselő, gyám vagy gondnok útján. Mindazonáltal különválás vagy a házasság felbontása esetén a bíróság az eljárás során mindig figyelembe veszi a gyermek mindenek felett álló érdekét. A gyermekeket érintő közigazgatási bírósági eljárások az alábbiak: gyermekvédelem, örökbefogadás, támogatás, kísérő nélküli menedékkérők és menekültügyi eljárásban részt vevő gyermekek.

3. Jogi és politikai intézkedések annak érdekében, hogy a gyermekeket érintő ügyeket indokolatlan késedelem nélkül bírálják el

Az említett intézkedések a konkrét körülményektől függnek. Büntetőügyekben: Attól, hogy a gyermek áldozat vagy elkövető-e, polgár jogi (családjogi) ügyekben a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe. A kiskorúakat érintő, állami gondozásba vételt elrendelő közigazgatási ügyeket szakosított bíróság, a fiatalkorúak bírósága előtt tárgyalják.

4. A gyermeket érintő támogatási formák és eljárások, valamint a gyermek mindenek felett álló érdeke

Nincs olyan átfogó szabály a máltai jogban, amely meghatározná azokat a feltételeket, amelyek fennállása esetén a veszélyeztetett gyermek meghallgatható a különböző büntetőjogi vagy közigazgatási jogi eljárások során. A különböző szintű jogszabályok és a bírósági vagy kvázi-bírósági testületek által alkalmazott eljárások azok, amelyek megteremtik a megfelelő közigazgatási és büntetőeljárásoknak az ENSZ gyermekjogi egyezményének 12. cikkével való összhangját. Máltán bármely gyermek részt vehet tanúként az eljárásban; ugyanakkor a bíróságnak meg kell győződnie arról, hogy tanúskodó gyermek érti, hogy helytelen hamis tanúvallomást tenni.

5. A gyermekeket érintő eljárásban hozott határozatok ellenőrzése és végrehajtása

A gyermekeket érintő eljárásban hozott határozatok ellenőrzése és végrehajtása az ügy típusától függ. A máltai jog alapján az alábbi büntetőjogi esetek merülnek fel: elmarasztaló ítélet, állami gondozásba vétel, próbaidő és feltételes szabadságra bocsátás. A polgári jogi eljárás esetén a gyermeket felperesként vagy alperesként érintő határozatokat ugyanúgy kell végrehajtani, ahogyan a felnőtteket felperesként vagy alperesként érintő határozatokat. A máltai jog alapján lefolytatott közigazgatási eljárások esetében a gyermekek nem indíthatnak pert, és ellenük nem indítható per, csak a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy ilyen szülő hiányában gyám vagy gondnok útján. A gyermekvédelmi eljárásokat az Agenzija Appogg jogi osztálya vagy magán ügyvéd kezdeményezheti.

6. Jogorvoslati lehetőségek

A máltai jog szerint a büntetőügyben a kiskorú áldozatokat nem illeti meg különös jogosultság. A jogorvoslathoz való jog magából a jogból ered, és valamennyi áldozatot megilleti, akár gyermekek, vagy felnőttek. A polgári jogi/közigazgatási eljárás során a gyermek panaszt, fellebbezést vagy felülvizsgálati kérelmet is benyújthat a szülő, gondviselő, gondnok vagy gyám útján. A szülői jogot gyakorló személyek közötti, a családjogi bíróság előtti jogvitában a gyermek mindenek felett álló érdekének képviseletére a gyermek részére gyerekek jogait védő ügyvéd jelölhető ki.

7. Örökbefogadás

Az örökbefogadási eljárás több lépésből áll Máltán.

Gyerekbarát igazságszolgáltatás Máltán  PDF (366 Kb) en

Utolsó frissítés: 31/07/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.