A kiskorúak jogai bírósági eljárásokban

A gyermekbarát igazságszolgáltatás olyan igazságszolgáltatási rendszereket jelent, amelyek garantálják a gyermekek jogainak tiszteletben tartását és hatékony érvényesítését a lehető legmagasabb szinten.

Az EU népességének mintegy 19 %-a (95 millió fő) 18 év alatti. A kiskorúak közvetve vagy közvetlenül több módon is kapcsolatba kerülhetnek a tagállamok igazságszolgáltatási rendszereivel, például ha bűncselekményt követnek el, ha bűncselekmény tanújává vagy áldozatává válnak, ha menedékjogot kérelmeznek, ha örökbefogadási eljárás alatt állnak, vagy ha szüleik között vita keletkezik a szülői felügyelettel kapcsolatban.

A bírósági eljárások jelentős hatást gyakorolhatnak a kiskorúak életére, és a gyermekbarát válasz hiánya jogaik korlátozásához vagy megsértéséhez vezethet. Továbbá, ha a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerekből hiányoznak a gyermekbarát eljárások és gyakorlatok, a legkiszolgáltatottabb gyermekek (pl. fogyatékossággal élő vagy migráns gyermekek) különösen akadályokba ütköznek jogaik gyakorlása során.

Minden kiskorú számára biztosítani kell az igazságszolgáltatáshoz való jogot. Ezen túlmenően az igazságszolgáltatási rendszerrel való kapcsolatba kerülésük során a gyermekeket életkoruk, sajátos szükségleteik, szellemi érettségük és értelmi szintjük tiszteletben tartásával, valamint az esetleges kommunikációs nehézségeik figyelembevételével kell kezelni.

A kiskorúakat érintő igazságszolgáltatásban részt vevő személyekkel és eljárásokkal kapcsolatban világosabb információkra, valamint a kiskorúak jogainak tiszteletben tartását biztosító különleges áttekintésre van szükség. E tekintetben két kategória került meghatározásra: a gyermekek mint az igazságszolgáltatásban részt vevő személyek és az uniós országokban érvényben lévő konkrét eljárások, a jogágtól függően.

Az első kategória a gyermek személyéhez fűződő általános elemeket, mint például a büntetőjogi vagy polgári jogi felelősséget, a jogi támogatáshoz való hozzáférést, az iskolával/oktatással való kapcsolatot, az egészségügyi ellátással kapcsolatos döntéshozatalt, a szakosított bíróságokat/intézményeket, illetve a bírósági eljárás során nyújtott pénzügyi támogatást fogja össze.

A második kategória célja információgyűjtés arról, hogyan bánnak a kiskorúakkal a bírósági eljárások keretében, valamint a tagállamok büntetőjogi, polgári és közigazgatási eljárásainak sajátosságairól.

Utolsó frissítés: 21/09/2020

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.