Nepilnamečių teisės teismo procesuose

Vaiko interesus atitinkantis teisingumas – tai teisingumo sistema, kuria užtikrinama aukščiausio lygio pagarba visoms vaiko teisėms ir veiksmingas jų įgyvendinimas.

Maždaug 19 proc. ES gyventojų (95 mln.) yra jaunesni nei 18 metų. Nepilnamečiai gali įvairiais būdais tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauti valstybių narių teisingumo procese, pavyzdžiui, kai padaro nusikaltimą, tampa nusikaltimų liudininkais ar aukomis, kai prašo prieglobsčio, kai vykdoma įvaikinimo procedūra arba kai tėvai nesutaria dėl globos.

Teismo procesas gali turėti didelį poveikį nepilnamečių gyvenimui, o nesant vaikų interesus apsaugančių priemonių gali būti ribojamos arba pažeidžiamos jų teisės. Kai nacionalinėse teisingumo sistemose nėra vaiko interesus atitinkančių procedūrų ir praktikos, pasinaudoti savo teisėmis ypač sudėtinga pažeidžiamiausiems vaikams (pvz., neįgaliems arba migrantų vaikams).

Visiems nepilnamečiams turėtų būti užtikrinta teisė kreiptis į teismą. Be to, vaikui dalyvaujant teisingumo procedūrose su juo turėtų būti bendraujama atsižvelgiant į jo amžių, specialiuosius poreikius, brandą ir supratimo lygį, taip pat į galimus bendravimo sunkumus.

Turi būti pateikta aiškesnė informacija apie tai, kokie asmenys dalyvauja su nepilnamečiais susijusiose procedūrose ir kokios tai procedūros, taip pat konkreti apžvalga, kaip užtikrinamos nepilnamečių teisės. Šia prasme išskiriamos dvi kategorijos. Vaikai kaip teismo proceso dalyviai ir ES šalyse taikomos įvairių teisės šakų specialios procedūros.

Pirmoji kategorija apima tokius klausimus kaip vaiko veiksnumas, pavyzdžiui, baudžiamosios arba civilinės atsakomybės prasme, galimybės gauti teisinę pagalbą, ryšiai su mokykla ar švietimo įstaiga, sprendimai dėl sveikatos priežiūros, specializuoti teismai ir institucijos bei finansinė parama prireikus kreiptis į teismą.

Antroji kategorija – informacija apie tai, kaip teismo procese turi būti elgiamasi su nepilnamečiais, ir baudžiamųjų, civilinių ir administracinių procedūrų ypatumus valstybėse narėse.

Paskutinis naujinimas: 21/09/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.