Drepturile minorilor în cadrul procedurilor judiciare

Justiție în interesul copilului înseamnă sisteme de justiție care garantează respectarea și exercitarea efectivă a drepturilor tuturor copiilor, la cel mai înalt nivel posibil.

Aproximativ 19% din populația UE (95 de milioane de locuitori) au vârsta sub 18 ani. Minorii pot fi implicați direct sau indirect în sistemele de justiție din statele membre, de exemplu dacă comit infracțiuni, dacă sunt martori sau victime ale unei infracțiuni, dacă solicită azil, dacă fac obiectul unei proceduri de adopție sau dacă părinții lor sunt în dezacord cu privire la custodie.

Procedurile judiciare pot avea un impact considerabil asupra vieții minorilor, iar absența unei abordări în interesul copilului poate duce la restricționarea sau încălcarea drepturilor acestora. În plus, atunci când sistemele judiciare naționale nu dispun de proceduri și practici favorabile copiilor, cei mai vulnerabili dintre aceștia (de exemplu, copiii cu handicap sau copiii migranți) se confruntă cu obstacole deosebite atunci când încearcă să își exercite drepturile.

Dreptul de acces la justiție ar trebui garantat tuturor minorilor. În plus, în perioada în care copiii au de-a face cu sistemul judiciar, aceștia ar trebui să fie tratați în funcție de vârstă, de nevoile lor speciale, de gradul lor de maturitate și de nivelul lor de înțelegere, precum și cu luarea în considerare a oricăror dificultăți de comunicare pe care le-ar putea avea.

Sunt necesare informații mai clare cu privire la persoanele implicate și la procedurile aplicate în actul de justiție care îi afectează pe minori, precum și un control special care să asigure respectarea drepturilor minorilor. În acest sens, au fost identificate două categorii: copiii ca persoane juridice și procedurile specifice în vigoare în statele membre ale UE, în funcție de domeniul juridic.

Prima categorie ar reuni elementele generale referitoare la capacitatea personală a copilului, cum ar fi răspunderea penală sau civilă, accesul la asistență juridică, relația cu școala/educația, luarea unei decizii în ceea ce privește asistența medicală, instanțele/instituțiile specializate sau sprijinul financiar atunci când se sesizează instanța.

A doua categorie vizează colectarea de informații privind modul în care sunt tratați minorii în contextul procedurilor judiciare și caracterul specific al procedurilor penale, civile și administrative din statele membre.

Ultima actualizare: 21/09/2020

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.