Pravice mladoletnikov v sodnem postopku

Otrokom prijazno pravosodje se nanaša na pravosodne sisteme, ki zagotavljajo spoštovanje in učinkovito izvajanje vseh otrokovih pravic na najvišji dosegljivi ravni.

Približno 19 % prebivalstva EU (95 milijonov) je mlajših od 18 let. Mladoletniki so lahko neposredno ali posredno vključeni v pravosodne sisteme držav članic na več načinov, na primer, če storijo kazniva dejanja, če so priče ali žrtve kaznivih dejanj, če zaprosijo za azil, če so predmet postopka posvojitve ali če se njihovi starši ne strinjajo glede skrbništva.

Sodni postopki lahko znatno vplivajo na življenja mladoletnikov, odsotnost otrokom prijaznega odziva pa lahko povzroči omejitve ali kršitve njihovih pravic. Poleg tega se v primerih, ko nacionalni pravosodni sistemi nimajo otrokom prijaznih postopkov in praks, najbolj ranljivi otroci (npr. invalidni otroci ali otroci migranti) srečujejo s posebnimi ovirami pri uveljavljanju svojih pravic.

Pravica do dostopa do pravnega varstva bi morala biti zajamčena vsem mladoletnikom. Poleg tega bi bilo treba otroke med njihovim sodelovanjem v pravosodnem sistemu obravnavati glede na njihovo starost, zrelost, raven razumevanja in njihove posebne potrebe ter upoštevati morebitne težave pri komunikaciji.

Potrebne so jasnejše informacije o osebah in postopkih, povezanih s pravosodjem, ki vplivajo na mladoletnike, ter poseben pregled, ki zagotavlja spoštovanje pravic mladoletnikov. V zvezi s tem sta bili opredeljeni dve kategoriji: otroci v pravosodju in posebni postopki v državah EU, odvisno od pravnega področja.

V prvi kategoriji so združeni splošni elementi v zvezi z osebnim svojstvom otroka, kot so kazenska ali civilna odgovornost, dostop do pravne pomoči, odnos do šole/izobraževanja, sprejemanje odločitev glede zdravstvenega varstva, specializirana sodišča/ustanove ali finančna podpora v sodnih postopkih.

Namen druge kategorije je zbrati informacije o obravnavanju mladoletnikov v sodnih postopkih in posebni naravi kazenskih, civilnih in upravnih postopkov v državah članicah.

Zadnja posodobitev: 21/09/2020

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.