Európai védelmi határozat

Az erőszak és zaklatás áldozatának nyújtott igazságügyi védelem más uniós tagállamokban is érvényesíthető.

A védelmi intézkedések folyamatos igénybevételéhez való jog másik tagállamba költözés esetén

Az erőszak és zaklatás áldozatainak hatékony védelme érdekében a nemzeti hatóságok gyakran különleges védelmi intézkedéseket (például távoltartartási határozat, tiltó határozat, vagy hasonló védelmi rendelkezés) biztosíthatnak e sértettek számára, amelyek segítenek megelőzni az elkövető általi további agressziót vagy újabb támadást. Amennyiben egy tagállamban Önre vonatkozóan ilyen védelmi határozatot hoztak, feltehetően Ön azt akkor is igénybe szeretné venni, ha másik tagállamba költözik vagy utazik. Ennek érdekében az Unió a védelmi intézkedések kölcsönös elismerését szolgáló mechanizmust léptetett életbe.

A nemzeti védelmi intézkedések polgári, büntető- vagy igazgatási jellegűek lehetnek, továbbá időtartamuk, hatályuk és elfogadási eljárásuk tagállamonként eltérő. Mivel az uniós jogban a polgári jogi intézkedések és a büntetőjogi intézkedések kölcsönös elismerésének jogalapja különböző, két külön eszközt kellett létrehozni az Unión belüli védelmi intézkedések három leggyakoribb fajtája elismerésének biztosítására. Az irányelv és a rendelet által szabályozott védelmi határozatok olyan helyzetekre vonatkoznak, amelyekben Ön egy bűntett sértettjeként – vagy potenciális sértettjeként – igénybe veheti az arra vonatkozó tilalmat vagy szabályozást, hogy a veszélyeztető személy bizonyos helyekre belépjen, Önnel kapcsolatba lépjen vagy Önt megközelítse.

Az európai védelmi határozatról szóló 2011/99/EU irányelv a büntetőügyekben hozott védelmi intézkedések tagállamok közötti elismerését lehetővé tevő mechanizmust hoz létre.

Ha az Ön részére valamely tagállamban büntetőügyben védelmi határozatot bocsátottak ki, úgy európai védelmi határozatot kérhet.

Egyszerűsített és gyorsított eljárást követően a védelmet az azon tagállam által elfogadott új védelmi intézkedés révén kell biztosítani, amelybe Ön utazik vagy költözik.

Ha azonban az Ön részére a lakóhelye szerinti tagállamban polgári ügyben bocsátottak ki védelmi határozatot, úgy a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló 606/2013/EU rendeletet veheti igénybe, amely a polgári ügyekben kibocsátott védelmi határozatok tagállamok közötti közvetlen elismerését lehetővé tevő mechanizmust hoz létre.

Amennyiben tehát az Ön részére a lakóhelye szerinti tagállamban polgári ügyben bocsátottak ki védelmi határozatot, úgy erre egy másik tagállamban a jogait igazoló tanúsítvány beszerzésével és az érintett hatóságoknak való bemutatásával közvetlenül hivatkozhat.

Az irányelv és a rendelet 2015. január 11-től alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 07/10/2020

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.