Videokonference

Přeshraniční videokonference představují rychlý a účinný způsob komunikace mezi soudními orgány. Využívají se k vyslechnutí svědků, stran řízení, obětí a odborníků, a to v bezpečném prostředí. Videokonference mají řadu výhod: mohou snížit náklady, omezit cestování, dopady na životní prostředí a dobu potřebnou pro soudní řízení a rovněž zvýšit bezpečnost.