Videoneuvottelut

Rajatylittävät videoneuvottelut ovat nopea ja tehokas tapa, jolla oikeusviranomaiset voivat viestiä keskenään. Niitä käytetään todistajien, asianosaisten, uhrien ja asiantuntijoiden kuulemisessa. Videoneuvotteluihin liittyy monia etuja: ne vähentävät kustannuksia, matkustamista ja ympäristövaikutuksia ja tuomioistuinmenettelyihin kuluvaa aikaa. Ne myös lisäävät turvallisuutta.