Videokonferencije

Prekogranične videokonferencije brz su i učinkovit način komunikacije između pravosudnih tijela. Upotrebljavaju se za uzimanje iskaza svjedoka, stranaka, žrtava i vještaka u sigurnom okruženju. Videokonferencije imaju mnogo prednosti jer se tako mogu smanjiti troškovi, potreba za putovanjem i utjecaj na okoliš, može se skratiti vrijeme potrebno za provedbu sudskih postupaka i povećati sigurnost.