Videokonferences

Pārrobežu videokonferences ir ātrs un efektīvs veids tiesu iestāžu saziņai. Tās izmanto liecinieku, pušu, cietušo un ekspertu nopratināšanai drošā vidē. Videokonferencēm ir daudz priekšrocību, jo tās var samazināt izmaksas, ceļošanas nepieciešamību, ietekmi uz vidi, tiesvedībai nepieciešamo laiku, kā arī palielināt drošību.