Videoconferentie

Via grensoverschrijdende videoconferenties kunnen justitiële autoriteiten snel en efficiënt met elkaar communiceren. Videoconferenties worden gebruikt om getuigen, partijen, slachtoffers en deskundigen in een veilige omgeving te horen. Videoconferenties hebben veel voordelen, zoals kostenbesparing, minder reis- en milieueffecten, kortere gerechtelijke procedures en meer veiligheid.