Videokonferencie

Cezhraničné videokonferencie predstavujú rýchly a účinný spôsob komunikácie medzi justičnými orgánmi. Používajú sa na výsluch svedkov, strán konania, obetí a znalcov, a to v bezpečnom prostredí. Videokonferencie majú mnoho výhod: môžu sa nimi zredukovať náklady, cestovanie, dosahy na životné prostredie a lehota potrebná na súdne konanie, ako aj zvýšiť bezpečnosť.