Videokonference

Čezmejna uporaba videokonference je hiter in učinkovit način za komuniciranje med sodnimi organi. Uporablja se pri zaslišanju prič, strani, žrtev in izvedencev v varnem okolju. Uporaba videokonference je zelo koristna, saj lahko zniža stroške, skrajša pot, zmanjša vpliv na okolje in čas, potreben za sodne postopke, ter poveča varnost.