Videokonferenser

Videokonferenser vars deltagare befinner sig i olika länder är ett snabbt och effektivt sätt för kommunikation mellan rättsliga myndigheter. De används för att höra vittnen, parter, brottsoffer och experter i en trygg inramning. Videokonferenser har många fördelar eftersom de kan minska kostnader, resebehoven och miljöpåverkan, den tid som behövs för domstolsförfaranden samt öka säkerheten.