Bračnoimovinski režimi

Nacionalna pravila o podjeli bračne stečevine u slučaju razvoda, rastave ili smrti supružnika u čijem je odnosu prisutan međunarodni element

Građani Europske unije sve češće prelaze nacionalne granice zbog studiranja, rada ili zasnivanja obitelji u drugoj državi članici. Zbog toga raste broj međunarodnih parova koji su zasnovali bračnu zajednicu ili registrirano partnerstvo.

Međunarodne parove čine osobe različitih državljanstava, koje žive u državi članici iz koje nisu porijeklom ili koje posjeduju nekretnine u različitim državama. Međunarodni parovi koji su zasnovali bračnu zajednicu ili registrirano partnerstvo moraju upravljati svojom imovinom te je podijeliti u slučaju razvoda/rastave ili smrti jednog partnera.

Pravilima EU-a pomaže se međunarodnim parovima u tim situacijama. Ta se pravila primjenjuju u 18 država članica EU-a: Švedskoj, Belgiji, Grčkoj, Hrvatskoj, Sloveniji, Španjolskoj, Francuskoj, Portugalu, Italiji, Malti, Luksemburgu, Njemačkoj, Češkoj, Nizozemskoj, Austriji, Bugarskoj, Finskoj i Cipru.

Tim se pravilima određuje u kojoj su državi članici sudovi nadležni za rješavanje imovinskih pitanja međunarodnog para i koje bi se pravo trebalo primjenjivati na ta pitanja. Pojednostavnjuje se i način na koji se presude ili javnobilježnički akti izdani u jednoj državi članici priznaju i izvršavaju u drugoj državi članici.

Za više informacija odaberite zastavu odgovarajuće države.

Budu li vam potrebne dodatne informacije, obratite se nadležnim tijelima ili pravnom stručnjaku u predmetnoj državi članici.

Možete posjetiti i internetske stranice Vijeća javnih bilježnika Europske unije http://www.coupleseurope.eu/hr/home.

Posljednji put ažurirano: 09/07/2024

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.