Имуществени последици на регистрираните партньорства

Национални правила във връзка с подялбата на имуществена собственост на двойки, сключили гражданско партньорство, чиято връзка има международен елемент, в случай на прекратяване на партньорството или смърт

Гражданите на Европейския съюз преминават все по-често националните граници, за да учат, работят или създадат семейство в друга държава от ЕС. Това води до увеличаване на броя на международните двойки, сключили брак или регистрирано партньорство.

Международни двойки са тези, в които партньорите са с различно гражданство, живеят в държава от ЕС, различна от тяхната собствена, или притежават собственост в различни държави. Международните двойки, независимо дали са сключили брак или имат регистрирано партньорство, трябва да управляват имуществото си, и в частност да го делят в случай на развод/раздяла или смърт на един от партньорите.

Разпоредбите на ЕС помагат на международните двойки в подобни ситуации. Тези разпоредби се прилагат в 18 държави от ЕС: Швеция, Белгия, Гърция, Хърватия, Словения, Испания, Франция, Португалия, Италия, Малта, Люксембург, Германия, Чешката република, Нидерландия, Австрия, България, Финландия и Кипър.

Въпросните разпоредби определят съдилищата на коя държава от ЕС следва да разглеждат въпросите, свързани с имуществото на международна двойка, и кое право следва да се прилага за решаването на тези въпроси. Освен това тези разпоредби опростяват признаването и изпълнението в една държава от ЕС на съдебните решения и нотариалните документи, издадени в друга държава от ЕС.

Моля, изберете знамето на държавата, която Ви интересува, за да получите по-подробна информация за националната уредба.

Ако се нуждаете от допълнителна информация, моля, свържете се с националните органи или с юрист от съответната държава от ЕС.

Можете също така да посетите уебсайта http://www.coupleseurope.eu/bg/home, поддържан от Съвета на нотариусите в Европейския съюз.

Последна актуализация: 30/05/2023

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.