Formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber

Nationale regler for skifte i registrerede partnerskaber mellem personer, hvis forhold har et internationalt element, i forbindelse med opløsning af partnerskabet eller dødsfald

EU-borgere flytter i stigende grad på tværs af de nationale grænser for at studere, arbejde eller stifte en familie i et andet EU-land. Dette fører til et øget antal internationale par, uanset om de har indgået et ægteskab eller registreret partnerskab.

Internationale par er par, hvor parterne ikke er af samme nationalitet, bor i et andet EU-land end deres eget eller ejer aktiver i forskellige lande. Internationale par er, uanset om lever i et ægteskab eller et registreret partnerskab, nødt til at forvalte deres aktiver og fordele dem i tilfælde af separation, skilsmisse eller den enes død.

EU-reglerne hjælper internationale par i disse situationer. Reglerne gælder i 18 EU-lande: Sverige, Belgien, Grækenland, Kroatien, Slovenien, Spanien, Frankrig, Portugal, Italien, Malta, Luxembourg, Tyskland, Den Tjekkiske Republik, Nederlandene, Østrig, Bulgarien, Finland og Cypern.

Det afgøres efter disse regler, hvilket EU-lands domstole der skal behandle tvister vedrørende et internationalt pars aktiver, og hvilket lands lovgivning, der skal finde anvendelse i sådanne sager. Reglerne gør det også enklere at få anerkendt og fuldbyrdet retsafgørelser eller notardokumenter hidrørende fra ét EU-land i et andet EU-land.

Vælg det relevante lands flag for at få nærmere oplysninger vedrørende det pågældende land.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, bedes du kontakte myndighederne eller en advokat i det pågældende EU-land.

Du kan også finde oplysninger om på Sammenslutningen af Notarer i Den Europæiske Union's hjemmeside: http://www.coupleseurope.eu/da/home.

Sidste opdatering: 30/05/2023

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.