Περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων

Εθνικοί κανόνες για τη διαίρεση της περιουσίας ζευγαριών που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και των οποίων η σχέση εμπεριέχει διεθνές στοιχείο, σε περίπτωση λύσης της συμβίωσης ή θανάτου

Ολοένα και περισσότερο, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασχίζουν εθνικά σύνορα για να σπουδάσουν, να εργαστούν ή να δημιουργήσουν οικογένεια σε άλλη χώρα της ΕΕ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των διεθνών ζευγαριών που βρίσκονται είτε σε γάμο είτε σε σχέση καταχωρισμένης συμβίωσης.

Ο όρος «διεθνή ζευγάρια» αναφέρεται σε ζευγάρια των οποίων τα μέλη έχουν διαφορετικές ιθαγένειες, ζουν σε χώρα της ΕΕ άλλη από τη χώρα καταγωγής τους ή διατηρούν περιουσία σε διαφορετικές χώρες. Τα διεθνή ζευγάρια, είτε σε γάμο είτε σε σχέση καταχωρισμένης συμβίωσης, πρέπει να διαχειρίζονται την περιουσία τους και, ιδίως, να τη μοιραστούν σε περίπτωση διαζυγίου/χωρισμού ή θανάτου ενός από τους δύο.

Οι κανόνες της ΕΕ βοηθούν τα διεθνή ζευγάρια σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται σε 18 χώρες της ΕΕ: Σουηδία, Βέλγιο, Ελλάδα, Κροατία, Σλοβενία, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ιταλία, Μάλτα, Λουξεμβούργο, Γερμανία, Τσεχική Δημοκρατία, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Βουλγαρία, Φινλανδία και Κύπρο.

Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν ποιας χώρας τα δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία για να δικάσουν τις υποθέσεις που αφορούν την περιουσία ενός διεθνούς ζευγαριού και ποιο δίκαιο εφαρμόζεται στις υποθέσεις αυτές. Επιπλέον, οι εν λόγω κανόνες απλοποιούν τον τρόπο με τον οποίον οι δικαστικές αποφάσεις ή συμβολαιογραφικές πράξεις που εκδίδονται σε μία χώρα της ΕΕ αναγνωρίζονται και εκτελούνται σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για να βρείτε αναλυτικές εθνικές πληροφορίες.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις αρχές ή με επαγγελματία νομικό στη σχετική χώρα της ΕΕ.

Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στον δικτυακό τόπο http://www.coupleseurope.eu/el/home του Συμβολαιογραφικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/05/2023

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.