Περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων

Πορτογαλία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Υπάρχουν διαφορετικές μορφές σχέσεων «καταχωρισμένης συμβίωσης» στο εν λόγω κράτος μέλος; Εξηγήστε τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων μορφών.

Το πορτογαλικό νομικό σύστημα δεν προβλέπει καταχωρισμένη συμβίωση.

Ωστόσο, ο νόμος αριθ. 7/2001, ο οποίος επικαιροποιήθηκε με τον νόμο αριθ. 71/2018 της 31ης Δεκεμβρίου 2018, προβλέπει ορισμένα μέτρα για την προστασία των ζευγαριών σε ελεύθερη συμβίωση. Τα μέτρα αυτά απαριθμούνται στο άρθρο 3 του εν λόγω νόμου και περιλαμβάνουν το δικαίωμα χρήσης της οικογενειακής κατοικίας και είσπραξης σύνταξης σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των συντρόφων. Επιπλέον, το άρθρο 2020 του πορτογαλικού αστικού κώδικα προβλέπει δικαίωμα διατροφής σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των συντρόφων, η οποία καταβάλλεται στον επιζώντα σύντροφο από την περιουσία του θανόντος συντρόφου.

Οι επικαιροποιημένες εκδόσεις της ως άνω νομοθεσίας είναι διαθέσιμες στα πορτογαλικά στους ακόλουθους συνδέσμους:

Νόμος αριθ. 7/2001

Αστικός Κώδικας

Σημείωση: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενημερωτικό δελτίο είναι γενικής φύσης, δεν είναι εξαντλητικές και δεν δεσμεύουν το σημείο επαφής, το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, τα δικαστήρια ή οποιονδήποτε άλλον αποδέκτη. Θα πρέπει να ανατρέχετε πάντα στην εκάστοτε επικαιροποιημένη έκδοση της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Εξάλλου, οι παρούσες πληροφορίες δεν υποκαθιστούν τις συμβουλές επαγγελματία νομικού.

2 Υπάρχει στο εν λόγω κράτος μέλος προβλεπόμενο από τον νόμο σύστημα περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων; Τι προβλέπει; Σε ποιες μορφές σχέσης «καταχωρισμένης συμβίωσης» εφαρμόζεται;

Η απάντηση σ’ αυτήν την ερώτηση επηρεάζεται από την απάντηση στην ερώτηση 1.

3 Πώς μπορούν οι καταχωρισμένοι σύντροφοι να ρυθμίσουν τις περιουσιακές σχέσεις τους; Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις στην περίπτωση αυτή;

Η απάντηση σ’ αυτήν την ερώτηση επηρεάζεται από την απάντηση στην ερώτηση 1.

4 Υπάρχουν περιορισμοί στην ελευθερία καθορισμού των περιουσιακών σχέσεων;

Η απάντηση σ’ αυτήν την ερώτηση επηρεάζεται από την απάντηση στην ερώτηση 1.

5 Ποιες είναι οι έννομες συνέπειες της λύσης ή της ακύρωσης της σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης στις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων;

Η απάντηση σ’ αυτήν την ερώτηση επηρεάζεται από την απάντηση στην ερώτηση 1.

6 Ποιες είναι οι συνέπειες του θανάτου ενός εκ των συντρόφων στις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων;

Η απάντηση σ’ αυτήν την ερώτηση επηρεάζεται από την απάντηση στην ερώτηση 1.

7 Ποια αρχή είναι αρμόδια να αποφαίνεται στις υποθέσεις που αφορούν τις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων;

Η απάντηση σ’ αυτήν την ερώτηση επηρεάζεται από την απάντηση στην ερώτηση 1.

8 Ποιες είναι οι συνέπειες των περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων στις νομικές σχέσεις μεταξύ καταχωρισμένου συντρόφου και τρίτων;

Η απάντηση σ’ αυτήν την ερώτηση επηρεάζεται από την απάντηση στην ερώτηση 1.

9 Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας εκκαθάρισης των περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων, συμπεριλαμβανομένων του καταμερισμού, της διανομής και της ρευστοποίησης της περιουσίας, στο εν λόγω κράτος μέλος.

Η απάντηση σ’ αυτήν την ερώτηση επηρεάζεται από την απάντηση στην ερώτηση 1.

10 Ποια είναι η διαδικασία και τα έγγραφα ή οι πληροφορίες που απαιτούνται κατά κανόνα για την καταχώριση ακίνητης περιουσίας;

Η απάντηση σ’ αυτήν την ερώτηση επηρεάζεται από την απάντηση στην ερώτηση 1.

Τελευταία επικαιροποίηση: 31/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.