Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset

Tšekki
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Onko tässä jäsenvaltiossa erimuotoisia rekisteröityjä parisuhteita? Miten ne eroavat toisistaan?

Ei. Tšekin lainsäädäntö tuntee vain yhden rekisteröidyn parisuhteen muodon, jossa rekisteröity parisuhde on kahden samaa sukupuolta olevan henkilön muodostama pysyvä liitto, joka on muodostettu laissa säädetyllä tavalla.

2 Onko tässä jäsenvaltiossa lakiin perustuva rekisteröityjen parisuhteiden varallisuussuhteita koskeva järjestelmä? Mitä siinä säädetään? Mihin rekisteröidyn parisuhteen muotoihin sitä sovelletaan?

Rekisteröidyn parisuhteen osapuolten varallisuussuhteista ei säädetä erikseen. Rekisteröidyn parisuhteen osapuolten välille ei synny yhteistä omaisuutta.

3 Miten osapuolet voivat järjestää varallisuussuhteensa? Mitä muodollisia vaatimuksia tähän sovelletaan?

Rekisteröidyn parisuhteen osapuolten varallisuussuhteista ei säädetä erikseen. Heidän suhteisiinsa sovelletaan lainsäädännön yleisiä sääntöjä omistuksesta, yhteisomistuksesta ja sitoumuksista riippumatta siitä, että he elävät rekisteröidyssä parisuhteessa.

4 Onko varallisuussuhteiden järjestämistä rajoitettu?

Ei, paitsi että rekisteröidyn parisuhteen osapuolten välille ei synny yhteistä omaisuutta.

5 Mitkä ovat rekisteröidyn parisuhteen purkamisen tai mitätöinnin oikeusvaikutukset varallisuussuhteisiin?

Rekisteröidyn parisuhteen purkaminen ei vaikuta entisten rekisteröidyn parisuhteen osapuolten varallisuussuhteisiin.

6 Miten toisen osapuolen kuolema vaikuttaa rekisteröidyn parisuhteen varallisuussuhteisiin?

Rekisteröity kumppani on perittävän lakisääteinen perillinen ensimmäisessä ja toisessa perillisryhmässä. Muilta osin rekisteröidyn parisuhteen toisen osapuolen kuolema ei vaikuta toisen osapuolen varallisuussuhteisiin.

7 Millä viranomaisella on toimivalta ratkaista rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskeva asia?

Rekisteröidyn parisuhteen osapuolten varallisuussuhteista ei säädetä erikseen. Toimivalta ratkaista omaisuutta ja velkoja koskevat riita-asiat on tuomioistuimella.

8 Mitkä ovat rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudelliset vaikutukset parisuhteen osapuolen ja kolmansien osapuolten välisiin oikeussuhteisiin?

Rekisteröidyn parisuhteen osapuolten varallisuussuhteista ei säädetä erikseen. Heidän suhteisiinsa sovelletaan lainsäädännön yleisiä sääntöjä omistuksesta, yhteisomistuksesta ja sitoumuksista riippumatta siitä, että he elävät rekisteröidyssä parisuhteessa.

9 Lyhyt kuvaus rekisteröidyn parisuhteen varallisuussuhteiden jakautumisesta, mukaan lukien ositus, jako ja myynti, tässä jäsenvaltiossa.

Rekisteröidyn parisuhteen osapuolten varallisuussuhteista ei säädetä erikseen. Jos entisillä rekisteröidyn parisuhteen osapuolilla on yhteistä omaisuutta tai yhteisiä sitoumuksia, sovelletaan lainsäädännön yleisiä sääntöjä yhteisomistuksesta ja sitoumuksista.

10 Millä tavoin kiinteä omaisuus rekisteröidään ja mitä asiakirjoja tai tietoja siihen vaaditaan?

Oikeustoimi, jolla kiinteään omaisuuteen kohdistuva esineoikeus luodaan tai siirretään, sekä oikeustoimi, jolla tällaista oikeutta muutetaan tai jolla se peruutetaan, on tehtävä kirjallisesti. Jos julkiseen rekisteriin merkittyyn kiinteään omaisuuteen kohdistuva omistusoikeus siirretään, tällainen omaisuus katsotaan hankituksi merkitsemällä se tällaiseen rekisteriin.

Päivitetty viimeksi: 14/12/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.