Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset

Rekisteröidyssä parisuhteessa olevien kansainvälisten parien omaisuuden jako parisuhteen purkamisen tai toisen osapuolen kuoleman seurauksena – kansalliset säännöt

Yhä useammat Euroopan unionin kansalaiset muuttavat toiseen EU-maahan opiskelun, työn tai perheen perustamisen vuoksi. Tämän seurauksena syntyy yhä enemmän kansainvälisiä pareja, jotka elävät joko avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

Kansainvälisellä parilla tarkoitetaan tässä sitä, että puolisot ovat eri maiden kansalaisia tai asuvat muussa EU-maassa kuin kotimaassaan tai että heillä on omaisuutta useamman kuin yhden EU-maan alueella. Riippumatta siitä, elävätkö kansainväliset parit avioliitossa vai rekisteröidyssä parisuhteessa, heidän on hallittava omaisuuttaan. Avioeron, asumuseron tai toisen puolison kuoleman yhteydessä omaisuus on ositettava.

Tällaisissa tilanteissa heille on apua EU:n säännöistä, joita sovelletaan 18 EU-maassa: Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Belgiassa, Bulgariassa, Espanjassa, Italiassa, Itävallassa, Kreikassa, Kroatiassa, Kyproksessa, Luxemburgissa, Maltassa, Portugalissa, Ranskassa, Saksassa, Sloveniassa ja Tšekissä.

Säännöissä määritetään, minkä EU-maan tuomioistuinten olisi käsiteltävä kansainvälisen parin omaisuutta koskevat asiat ja minkä lain mukaan nämä asiat olisi ratkaistava. Säännöillä myös yksinkertaistetaan yhdestä EU-maasta peräisin olevien tuomioiden ja notaarin vahvistamien asiakirjojen tunnustamista ja täytäntöönpanoa toisessa EU-maassa.

Eri maiden tietoihin voi tutustua valitsemalla kyseisen maan lipun.

Lisätietoja antavat asianomaisen EU-maan viranomaiset tai oikeusalan ammattilaiset.

Lisäksi kannattaa tutustua Euroopan unionin notaarien liiton ylläpitämään verkkosivustoon http://www.coupleseurope.eu/fi/home.

Päivitetty viimeksi: 30/05/2023

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.