Tämän sivun alkukielistä versiota portugali on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.
Swipe to change

Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset

Portugali
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Onko tässä jäsenvaltiossa erimuotoisia rekisteröityjä parisuhteita? Miten ne eroavat toisistaan?

Portugalin oikeusjärjestyksessä ei säädetä rekisteröidystä parisuhteesta.

Laissa 7/2001 säädetään kuitenkin tietyistä toimenpiteistä muiden parisuhteiden kuin avioliiton (uniões de facto) osapuolten suojelemiseksi. Toimenpiteet luetellaan lain 3 §:ssä, ja ne koskevat muun muassa oikeutta käyttää yhteistä asuntoa ja saada eläkettä toisen puolison kuoltua. Lisäksi Portugalin siviililain (Código Civil) 2020 §:ssä säädetään elatusavun maksamisesta kuolleen kumppanin omaisuudesta.

Edellä mainittujen säädösten voimassa olevat versiot ovat saatavilla portugaliksi osoitteessa

Laki 7/2001

Portugalin siviililaki

Huomautus: Tämän tietosivun tiedot ovat luonteeltaan yleisiä. Ne eivät ole tyhjentäviä, eivätkä ne sido Portugalin yhteysviranomaista, Euroopan siviili- ja kauppaoikeudellista verkostoa, tuomioistuimia tai muita asianomaisia tahoja. Aina on syytä tutustua asiassa sovellettavaan voimassa olevaan lainsäädäntöön. Tietosivun tiedot eivät myöskään korvaa lakiasiantuntijan antamaa oikeudellista neuvontaa.

2 Onko tässä jäsenvaltiossa lakiin perustuva rekisteröityjen parisuhteiden varallisuussuhteita koskeva järjestelmä? Mitä siinä säädetään? Mihin rekisteröidyn parisuhteen muotoihin sitä sovelletaan?

Vastaus tähän kysymykseen on johdettavissa kysymykseen 1 annetusta vastauksesta.

3 Miten osapuolet voivat järjestää varallisuussuhteensa? Mitä muodollisia vaatimuksia tähän sovelletaan?

Vastaus tähän kysymykseen on johdettavissa kysymykseen 1 annetusta vastauksesta.

4 Onko varallisuussuhteiden järjestämistä rajoitettu?

Vastaus tähän kysymykseen on johdettavissa kysymykseen 1 annetusta vastauksesta.

5 Mitkä ovat rekisteröidyn parisuhteen purkamisen tai mitätöinnin oikeusvaikutukset varallisuussuhteisiin?

Vastaus tähän kysymykseen on johdettavissa kysymykseen 1 annetusta vastauksesta.

6 Miten toisen osapuolen kuolema vaikuttaa rekisteröidyn parisuhteen varallisuussuhteisiin?

Vastaus tähän kysymykseen on johdettavissa kysymykseen 1 annetusta vastauksesta.

7 Millä viranomaisella on toimivalta ratkaista rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskeva asia?

Vastaus tähän kysymykseen on johdettavissa kysymykseen 1 annetusta vastauksesta.

8 Mitkä ovat rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudelliset vaikutukset parisuhteen osapuolen ja kolmansien osapuolten välisiin oikeussuhteisiin?

Vastaus tähän kysymykseen on johdettavissa kysymykseen 1 annetusta vastauksesta.

9 Lyhyt kuvaus rekisteröidyn parisuhteen varallisuussuhteiden jakautumisesta, mukaan lukien ositus, jako ja myynti, tässä jäsenvaltiossa.

Vastaus tähän kysymykseen on johdettavissa kysymykseen 1 annetusta vastauksesta.

10 Millä tavoin kiinteä omaisuus rekisteröidään ja mitä asiakirjoja tai tietoja siihen vaaditaan?

Vastaus tähän kysymykseen on johdettavissa kysymykseen 1 annetusta vastauksesta.

Päivitetty viimeksi: 29/09/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.