Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset

Ruotsi
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Onko tässä jäsenvaltiossa erimuotoisia rekisteröityjä parisuhteita? Miten ne eroavat toisistaan?

Ruotsissa on vain yhdenlaisia, samaa sukupuolta olevien parien rekisteröityjä parisuhteita. Mahdollisuus rekisteröidä perisuhde lakkautettiin kuitenkin vuonna 2009, kun avioliittokaareen tehtiin muutoksia. Muutoksien myötä samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat solmia avioliiton samoin edellytyksin kuin eri sukupuolta olevat henkilöt. Avioliittokaaren määräyksiä sovelletaan samalla tavoin riippumatta siitä, ovatko puolisot samaa vai eri sukupuolta. Ennen vuotta 2009 rekisteröity parisuhde pysyy siis voimassa, kunnes osapuolet purkavat parisuhteen tai se muutetaan osapuolten hakemuksesta avioliitoksi.

2 Onko tässä jäsenvaltiossa lakiin perustuva rekisteröityjen parisuhteiden varallisuussuhteita koskeva järjestelmä? Mitä siinä säädetään? Mihin rekisteröidyn parisuhteen muotoihin sitä sovelletaan?

Rekisteröityihin parisuhteisiin sovelletaan samoja sääntöjä kuin aviopareihin.

3 Miten osapuolet voivat järjestää varallisuussuhteensa? Mitä muodollisia vaatimuksia tähän sovelletaan?

Rekisteröityihin parisuhteisiin sovelletaan samoja sääntöjä kuin aviopareihin.

4 Onko varallisuussuhteiden järjestämistä rajoitettu?

Rekisteröityihin parisuhteisiin sovelletaan samoja sääntöjä kuin aviopareihin.

5 Mitkä ovat rekisteröidyn parisuhteen purkamisen tai mitätöinnin oikeusvaikutukset varallisuussuhteisiin?

Rekisteröityihin parisuhteisiin sovelletaan samoja sääntöjä kuin aviopareihin.

6 Miten toisen osapuolen kuolema vaikuttaa rekisteröidyn parisuhteen varallisuussuhteisiin?

Rekisteröityihin parisuhteisiin sovelletaan samoja sääntöjä kuin aviopareihin.

7 Millä viranomaisella on toimivalta ratkaista rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskeva asia?

Rekisteröityihin parisuhteisiin sovelletaan samoja sääntöjä kuin aviopareihin.

8 Mitkä ovat rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudelliset vaikutukset parisuhteen osapuolen ja kolmansien osapuolten välisiin oikeussuhteisiin?

Rekisteröityihin parisuhteisiin sovelletaan samoja sääntöjä kuin aviopareihin.

9 Lyhyt kuvaus rekisteröidyn parisuhteen varallisuussuhteiden jakautumisesta, mukaan lukien ositus, jako ja myynti, tässä jäsenvaltiossa.

Rekisteröityihin parisuhteisiin sovelletaan samoja sääntöjä kuin aviopareihin.

10 Millä tavoin kiinteä omaisuus rekisteröidään ja mitä asiakirjoja tai tietoja siihen vaaditaan?

Rekisteröityihin parisuhteisiin sovelletaan samoja sääntöjä kuin aviopareihin.

Päivitetty viimeksi: 06/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.