Imovinske posljedice registriranih partnerstava

Finska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoje li u državi članici različiti oblici „životnih partnerstava”? Objasnite razlike među njima.

U Finskoj postoji samo jedna vrsta registriranog partnerstva. Osobe u istospolnim vezama mogle su sklopiti registrirano partnerstvo do 2017.

Izmjene Zakona o braku i Zakona o registriranom partnerstvu stupile su na snagu početkom ožujka 2017. Zbog toga više nije moguće sklopiti registrirano partnerstvo u Finskoj, već osobe u istospolnim vezama mogu sklopiti brak.

Parovi u registriranim partnerstvima mogu, ako to žele, pretvoriti svoje partnerstvo u brak, pod uvjetom da je partnerstvo registrirano u Finskoj. Međutim, pretvaranje registriranog partnerstva u brak nije obvezno i parovi mogu ostati u registriranom partnerstvu ako to žele.

2 Postoji li u državi članici zakonom uređen režim partnerske stečevine za životna partnerstva? Što je njime predviđeno? Na koje se oblike „životnog partnerstva” primjenjuje?

Odredbe koje se primjenjuju na režime bračne stečevine primjenjuju se i na imovinske režime registriranih partnerstava.

3 Na koji način životni partneri mogu urediti svoj režim partnerske stečevine? Koji su formalni zahtjevi u tom slučaju?

Parovi u registriranim partnerstvima mogu sklopiti sporazum o bračnoj stečevini prije sklapanja registriranog partnerstva ili tijekom registriranog partnerstva. Pretvaranje registriranog partnerstva u brak ne utječe na valjanost sporazuma o bračnoj stečevini sklopljenog prije sklapanja registriranog partnerstva ili tijekom registriranog partnerstva.

4 Postoje li ograničenja slobode uređenja režima partnerske stečevine?

Odredbe koje se primjenjuju na režime bračne stečevine primjenjuju se i na imovinske režime registriranih partnerstava.

5 Koji su pravni učinci raskida ili poništaja na imovinske posljedice životnog partnerstva?

Podjela imovine koja proizlazi iz razvrgnuća registriranog partnerstva izvršava se na isti način kao podjela imovine koja proizlazi iz razvoda.

Podjela ili odvajanje imovine može se izvršiti tijekom razdoblja razmišljanja o razvrgnuću registriranog partnerstva, čim se postupak pokrene pred okružnim sudom. Oba partnera u registriranom partnerstvu mogu zatražiti podjelu imovine.

6 Koji su učinci smrti na imovinske posljedice životnog partnerstva?

Podjela u slučaju smrti registriranog partnera izvršava se na isti način kao podjela u slučaju smrti bračnog druga, a nadživjeli partner ima jednaka prava kao nadživjeli bračni drug.

7 Koje je tijelo nadležno za odlučivanje u predmetu koji se odnosi na imovinske posljedice životnog partnerstva?

U Finskoj nadležna tijela ne pokreću postupke na vlastitu inicijativu. Ako partneri ne uspiju postići dogovor o podjeli, okružni će sud (Käräjäoikeus) na zahtjev dodijeliti izvršitelja koji će podijeliti imovinu.

8 Koji su učinci imovinskih posljedica životnog partnerstva na pravne odnose između partnera i treće osobe?

Učinci imovinskih režima registriranih partnerstava na pravne odnose između partnera i treće strane jednaki su kao učinci režima bračne stečevine na takve pravne odnose.

9 Kratak opis postupka podjele partnerske stečevine u državi članici, uključujući raspodjelu, distribuciju i likvidaciju.

Podjele koje se izvršavaju nakon razvrgnuća registriranog partnerstva istog su oblika kao one koje se izvršavaju nakon razvrgnuća braka.

10 Koji je postupak registracije nepokretne imovine i koji su dokumenti ili informacije potrebni?

Vlasništvo nad imovinom upisuje se podnošenjem zahtjeva za upis vlasništva. Vlasništvo se upisuje u registar javnih isprava i založnih prava. Nakon toga vlasnik se navodi na potvrdi o vlasništvu.

Ako se vlasništvo nad imovinom promijeni zbog podjele ili odvajanja, izvornik sporazuma o podjeli ili odvajanju te imovine, obrazloženje razloga za podjelu imovine (kao što je obavijest okružnog suda u kojoj se navodi da je pred njim pokrenut postupak za razvrgnuće partnerstva) i bilo kakva potvrda o plaćenom porezu na promet nekretnina moraju se poslati Nacionalnoj geodetskoj upravi Finske (Maanmittauslaitos) u svrhu podnošenja zahtjeva za upis vlasništva.

Razdoblje za upis vlasništva nad imovinom koja se dijeli zbog razvrgnuća registriranog partnerstva započinje stupanjem na snagu te podjele. Upis se mora izvršiti u roku od šest mjeseci.

Posljednji put ažurirano: 15/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.