Izvorna jezična inačica ove stranice portugalski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.
Swipe to change

Imovinske posljedice registriranih partnerstava

Portugal
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoje li u državi članici različiti oblici „životnih partnerstava”? Objasnite razlike među njima.

U portugalskom pravnom sustavu nisu predviđena registrirana partnerstva.

Međutim, Zakonom br. 7/2001 utvrđene su određene mjere za zaštitu izvanbračnih partnerstava (uniões de facto). Te su mjere navedene u članku 3. prethodno navedenog zakona i uključuju pravo na korištenje obiteljskim domom i pravo na primanje mirovine u slučaju smrti jednog izvanbračnog partnera. Osim toga, u članku 2020. portugalskog Građanskog zakonika (Código Civil) predviđeno je plaćanje naknade za uzdržavanje iz imovine preminulog partnera u slučaju smrti jednog od partnera.

Ažurirane verzije prethodno navedenog zakonodavstva mogu se pregledati na portugalskom jeziku na sljedećim internetskim stranicama:

Zakon 7/2001

Portugalski Građanski zakonik

Napomena: Ovaj informativni članak sadržava opće informacije koje nisu iscrpne te nema obvezujući učinak na kontaktnu točku, Europsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima, sudove ili bilo kojeg drugog korisnika. Uvijek je potrebno provjeriti najnoviju verziju primjenjivog zakonodavstva. Informacije sadržane u ovom informativnom članku nisu zamjena za savjetovanje s pravnim stručnjakom.

2 Postoji li u državi članici zakonom uređen režim partnerske stečevine za životna partnerstva? Što je njime predviđeno? Na koje se oblike „životnog partnerstva” primjenjuje?

Odgovor na to pitanje ovisi o odgovoru na pitanje br. 1.

3 Na koji način životni partneri mogu urediti svoj režim partnerske stečevine? Koji su formalni zahtjevi u tom slučaju?

Odgovor na to pitanje ovisi o odgovoru na pitanje br. 1.

4 Postoje li ograničenja slobode uređenja režima partnerske stečevine?

Odgovor na to pitanje ovisi o odgovoru na pitanje br. 1.

5 Koji su pravni učinci raskida ili poništaja na imovinske posljedice životnog partnerstva?

Odgovor na to pitanje ovisi o odgovoru na pitanje br. 1.

6 Koji su učinci smrti na imovinske posljedice životnog partnerstva?

Odgovor na to pitanje ovisi o odgovoru na pitanje br. 1.

7 Koje je tijelo nadležno za odlučivanje u predmetu koji se odnosi na imovinske posljedice životnog partnerstva?

Odgovor na to pitanje ovisi o odgovoru na pitanje br. 1.

8 Koji su učinci imovinskih posljedica životnog partnerstva na pravne odnose između partnera i treće osobe?

Odgovor na to pitanje ovisi o odgovoru na pitanje br. 1.

9 Kratak opis postupka podjele partnerske stečevine u državi članici, uključujući raspodjelu, distribuciju i likvidaciju.

Odgovor na to pitanje ovisi o odgovoru na pitanje br. 1.

10 Koji je postupak registracije nepokretne imovine i koji su dokumenti ili informacije potrebni?

Odgovor na to pitanje ovisi o odgovoru na pitanje br. 1.

Posljednji put ažurirano: 29/09/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.