Izvorna jezična inačica ove stranice portugalski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Imovinske posljedice registriranih partnerstava

Portugal
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoje li u državi članici različiti oblici „životnih partnerstava”? Objasnite razlike među njima.

U portugalskom pravnom sustavu nisu predviđena registrirana partnerstva.

Međutim, Zakonom br. 7/2001 utvrđene su određene mjere za zaštitu izvanbračnih partnerstava (uniões de facto). Te su mjere navedene u članku 3. prethodno navedenog zakona i uključuju pravo na korištenje obiteljskim domom i pravo na primanje mirovine u slučaju smrti jednog izvanbračnog partnera. Osim toga, u članku 2020. portugalskog Građanskog zakonika (Código Civil) predviđeno je plaćanje naknade za uzdržavanje iz imovine preminulog partnera u slučaju smrti jednog od partnera.

Ažurirane verzije prethodno navedenog zakonodavstva mogu se pregledati na portugalskom jeziku na sljedećim internetskim stranicama: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_main.php.

Napomena: Ovaj informativni članak sadržava opće informacije koje nisu iscrpne te nema obvezujući učinak na kontaktnu točku, Europsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima, sudove ili bilo kojeg drugog korisnika. Uvijek je potrebno provjeriti najnoviju verziju primjenjivog zakonodavstva. Informacije sadržane u ovom informativnom članku nisu zamjena za savjetovanje s pravnim stručnjakom.

2 Postoji li u državi članici zakonom uređen režim partnerske stečevine za životna partnerstva? Što je njime predviđeno? Na koje se oblike „životnog partnerstva” primjenjuje?

Odgovor na to pitanje ovisi o odgovoru na pitanje br. 1.

3 Na koji način životni partneri mogu urediti svoj režim partnerske stečevine? Koji su formalni zahtjevi u tom slučaju?

Odgovor na to pitanje ovisi o odgovoru na pitanje br. 1.

4 Postoje li ograničenja slobode uređenja režima partnerske stečevine?

Odgovor na to pitanje ovisi o odgovoru na pitanje br. 1.

5 Koji su pravni učinci raskida ili poništaja na imovinske posljedice životnog partnerstva?

Odgovor na to pitanje ovisi o odgovoru na pitanje br. 1.

6 Koji su učinci smrti na imovinske posljedice životnog partnerstva?

Odgovor na to pitanje ovisi o odgovoru na pitanje br. 1.

7 Koje je tijelo nadležno za odlučivanje u predmetu koji se odnosi na imovinske posljedice životnog partnerstva?

Odgovor na to pitanje ovisi o odgovoru na pitanje br. 1.

8 Koji su učinci imovinskih posljedica životnog partnerstva na pravne odnose između partnera i treće osobe?

Odgovor na to pitanje ovisi o odgovoru na pitanje br. 1.

9 Kratak opis postupka podjele partnerske stečevine u državi članici, uključujući raspodjelu, distribuciju i likvidaciju.

Odgovor na to pitanje ovisi o odgovoru na pitanje br. 1.

10 Koji je postupak registracije nepokretne imovine i koji su dokumenti ili informacije potrebni?

Odgovor na to pitanje ovisi o odgovoru na pitanje br. 1.

Posljednji put ažurirano: 05/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.