Imovinske posljedice registriranih partnerstava

Švedska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoje li u državi članici različiti oblici „životnih partnerstava”? Objasnite razlike među njima.

Ne, postoji samo jedan oblik registriranog partnerstva – onaj namijenjen istospolnim parovima. Međutim, mogućnost registriranja partnerstva ukinuta je 2009. nakon donošenja izmjena švedskog Zakona o braku kojima se istospolnim parovima omogućilo sklapanje braka pod istim uvjetima kao parovima različitog spola. Odredbe Zakona o braku jednako se primjenjuju na parove istog spola i parove različitog spola. Međutim, partnerstva registrirana prije 2009. i dalje će se smatrati valjanima sve dok ih partneri ne razvrgnu ili dok ih se na zahtjev partnera ne pretvori u brak.

2 Postoji li u državi članici zakonom uređen režim partnerske stečevine za životna partnerstva? Što je njime predviđeno? Na koje se oblike „životnog partnerstva” primjenjuje?

Ista se pravila primjenjuju na registrirana partnerstva i na brakove.

3 Na koji način životni partneri mogu urediti svoj režim partnerske stečevine? Koji su formalni zahtjevi u tom slučaju?

Ista se pravila primjenjuju na registrirana partnerstva i na brakove.

4 Postoje li ograničenja slobode uređenja režima partnerske stečevine?

Ista se pravila primjenjuju na registrirana partnerstva i na brakove.

5 Koji su pravni učinci raskida ili poništaja na imovinske posljedice životnog partnerstva?

Ista se pravila primjenjuju na registrirana partnerstva i na brakove.

6 Koji su učinci smrti na imovinske posljedice životnog partnerstva?

Ista se pravila primjenjuju na registrirana partnerstva i na brakove.

7 Koje je tijelo nadležno za odlučivanje u predmetu koji se odnosi na imovinske posljedice životnog partnerstva?

Ista se pravila primjenjuju na registrirana partnerstva i na brakove.

8 Koji su učinci imovinskih posljedica životnog partnerstva na pravne odnose između partnera i treće osobe?

Ista se pravila primjenjuju na registrirana partnerstva i na brakove.

9 Kratak opis postupka podjele partnerske stečevine u državi članici, uključujući raspodjelu, distribuciju i likvidaciju.

Ista se pravila primjenjuju na registrirana partnerstva i na brakove.

10 Koji je postupak registracije nepokretne imovine i koji su dokumenti ili informacije potrebni?

Ista se pravila primjenjuju na registrirana partnerstva i na brakove.

Posljednji put ažurirano: 06/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.