A bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonjogi hatásai

Csehország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Létezik-e több formája a „bejegyzett élettársi kapcsolatnak” ebben a tagállamban? Ismertesse az egyes formák közötti különbségeket.

Nem. A cseh jogi szabályozás csak egyfajta bejegyzett élettársi kapcsolatot ismer el: két azonos nemű személy törvény által meghatározott módon létrejött tartós kapcsolatát.

2 Létezik-e a bejegyzett élettársi kapcsolatokra vonatkozó, törvényben előírt vagyonjogi rendszer ebben a tagállamban? Mit ír elő? A „bejegyzett élettársi kapcsolat” mely formáira alkalmazandó?

A bejegyzett élettársakra vonatkozó vagyonjogi rendszer nem tartozik különös jogi szabályozás alá. A bejegyzett élettársi kapcsolat nem eredményez vagyonközösséget.

3 Az élettársak milyen vagyonjogi rendszerben állapodhatnak meg? Milyen formai feltételekkel?

A bejegyzett élettársakra vonatkozó vagyonjogi rendszer nem tartozik különös jogi szabályozás alá. Vagyonjogi viszonyaikra a tulajdonjoggal, a közös tulajdonnal és a kötelezettségekkel kapcsolatos általános szabályok vonatkoznak függetlenül attól, hogy bejegyzett élettársi kapcsolatban élnek-e.

4 Vannak-e korlátai a vagyonjogi rendszerben való megállapodásnak?

Nincsenek ilyenek, azzal a kivétellel, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat nem eredményez vagyonközösséget.

5 Milyen joghatással jár a bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonjogi hatásaira annak felbontása vagy érvénytelenítése?

A bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnése nincs hatással a korábbi bejegyzett élettársak vagyonjogi viszonyaira.

6 Milyen hatással jár a bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonjogi hatásaira az élettársak egyikének halála?

A bejegyzett élettárs az elhunyt személynek az öröklési sorrend első és második helyén álló törvényes örököse. Más tekintetben a bejegyzett élettársak egyikének halála nincs hatással a másik élettárs vagyonjogi viszonyaira.

7 Mely hatóság hatáskörébe tartozik a bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonjogi hatásaival kapcsolatos jogviták eldöntése?

A bejegyzett élettársakra vonatkozó vagyonjogi rendszer nem tartozik különös jogi szabályozás alá. A vagyonnal és kötelezettségekkel kapcsolatos jogviták esetén a bíróság rendelkezik hatáskörrel.

8 A bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonjogi hatásai milyen hatást gyakorolnak az élettársak egyike és valamely harmadik fél közötti jogviszonyra?

A bejegyzett élettársakra vonatkozó vagyonjogi rendszer nem tartozik különös jogi szabályozás alá. Vagyonjogi viszonyaikra a tulajdonjoggal, a közös tulajdonnal és a kötelezettségekkel kapcsolatos általános szabályok vonatkoznak függetlenül attól, hogy bejegyzett élettársi kapcsolatban élnek-e.

9 A bejegyzett élettársak közös vagyonának megosztására – felosztására, szétosztására vagy megszüntetésére – vonatkozó tagállami eljárás rövid leírása.

A bejegyzett élettársakra vonatkozó vagyonjogi rendszer nem tartozik különös jogi szabályozás alá. Ha a korábbi bejegyzett élettársak közös tulajdonnal rendelkeznek, vagy közös kötelezettségek terhelik őket, a közös tulajdonra és kötelezettségekre vonatkozó általános jogi előírásokat kell alkalmazni.

10 Általában milyen eljárással történik az ingatlanok nyilvántartásba vétele, és ahhoz milyen dokumentumokat vagy információkat kell benyújtani?

Az ingatlanra vonatkozó dologi jog alapítására vagy átruházására irányuló jogi eljárásra, vagy e jogok módosítására vagy megszüntetésére vonatkozó eljárásra írásban kerülhet sor. Ha az átruházás közhiteles nyilvántartásba bejegyzett ingatlan tulajdonjogát érinti, a tulajdonosváltozás az e nyilvántartásba történő bejegyzéssel válik hatályossá.

Utolsó frissítés: 14/12/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.