A bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonjogi hatásai

Finnország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Létezik-e több formája a „bejegyzett élettársi kapcsolatnak” ebben a tagállamban? Ismertesse az egyes formák közötti különbségeket.

Finnországban csak egyfajta bejegyzett élettársi kapcsolat létezik. Az azonos nemű társsal kapcsolatot létesítő személyek 2017-ig jegyeztethették be kapcsolatukat.

A házasságról szóló törvény és a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény módosításai 2017 márciusának elején léptek hatályba. Ebből eredően nincs többé lehetőség arra, hogy az élettársi kapcsolat bejegyzését kérjék Finnországban, viszont az azonos nemű személyek is köthetnek házasságot.

A bejegyzett élettársi kapcsolatban élő párok kérhetik a kapcsolatuk házassággá való átalakítását, ha a kapcsolatot bejegyezték Finnországban. Mindazonáltal e párok nem kötelesek kérni a bejegyzett élettársi kapcsolat házassággá való átalakítását, és ha kívánják, továbbra is bejegyzett élettársi kapcsolatban élhetnek.

2 Létezik-e a bejegyzett élettársi kapcsolatokra vonatkozó, törvényben előírt vagyonjogi rendszer ebben a tagállamban? Mit ír elő? A „bejegyzett élettársi kapcsolat” mely formáira alkalmazandó?

A házasságra vonatkozó vagyonjogi rendszerrel kapcsolatos rendelkezéseket kell a bejegyzett élettársi kapcsolatokra vonatkozó vagyonjogi rendszerre is alkalmazni.

3 Az élettársak milyen vagyonjogi rendszerben állapodhatnak meg? Milyen formai feltételekkel?

A bejegyzett élettársi kapcsolatban élő élettársak házassági vagyonjogi szerződést köthetnek az élettársi kapcsolat bejegyzését megelőzően vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat fennállása alatt. A bejegyzett élettársi kapcsolat házassággá való átalakítása nem érinti az élettársi kapcsolat bejegyzését megelőzően vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat fennállása alatt kötött házassági vagyonjogi szerződés érvényességét.

4 Vannak-e korlátai a vagyonjogi rendszerben való megállapodásnak?

A házasságra vonatkozó vagyonjogi rendszerrel kapcsolatos rendelkezéseket kell a bejegyzett élettársi kapcsolatokra vonatkozó vagyonjogi rendszerre is alkalmazni.

5 Milyen joghatással jár a bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonjogi hatásaira annak felbontása vagy érvénytelenítése?

A bejegyzett élettársi kapcsolat felbontásából eredő vagyonmegosztást ugyanúgy kell kezelni, mint a házasság felbontásából eredő vagyonmegosztást.

A vagyon felosztására vagy megosztására a bejegyzett élettársi kapcsolat felbontását megelőző gondolkodási idő alatt is sor kerülhet, azt követően, hogy az ügyet a kerületi bíróság elé terjesztik. Bármelyik bejegyzett élettárs kérheti a vagyonmegosztást.

6 Milyen hatással jár a bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonjogi hatásaira az élettársak egyikének halála?

A bejegyzett élettársak egyikének halála esetén történő vagyonmegosztást ugyanúgy kell végrehajtani, mint a házastárs halála esetén történő vagyonmegosztást, és a túlélő élettársat az özvegy házastárs jogaival azonos jogok illetik.

7 Mely hatóság hatáskörébe tartozik a bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonjogi hatásaival kapcsolatos jogviták eldöntése?

Finnországban a hatóságok nem indíthatnak hivatalból eljárást. Ha a felek nem állapodnak meg a megosztásról, a körzeti bíróság (Käräjäoikeus) kérelemre végrehajtót jelöli ki a vagyont felosztására.

8 A bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonjogi hatásai milyen hatást gyakorolnak az élettársak egyike és valamely harmadik fél közötti jogviszonyra?

A bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó vagyonjogi rendszernek az élettárs és valamely harmadik személy közötti jogviszonyára gyakorolt joghatásai megegyeznek a házassági vagyonjogi rendszernek az ilyen jogviszonyokra gyakorolt joghatásaival.

9 A bejegyzett élettársak közös vagyonának megosztására – felosztására, szétosztására vagy megszüntetésére – vonatkozó tagállami eljárás rövid leírása.

A bejegyzett élettársi kapcsolat felbontását követő vagyonmegosztás ugyanolyan módon történik, mint a házasság felbontása esetén.

10 Általában milyen eljárással történik az ingatlanok nyilvántartásba vétele, és ahhoz milyen dokumentumokat vagy információkat kell benyújtani?

Az ingatlan tulajdonjogát kérelem alapján veszik nyilvántartásba. A tulajdonjogot bejegyzik az ingatlan- és jelzálogjognyilvántartásba. Ezt követően a tulajdoni lapon a tulajdonos szerepel.

Ha az ingatlan tulajdonjoga annak megosztása vagy felosztása miatt változik meg, meg kell küldeni az ingatlan megosztására vagy felosztására vonatkozó megállapodás eredeti példányát, a megosztás okának magyarázatát (például a körzeti bíróság nyilatkozatát arról, hogy a kapcsolat felbontását érintő ügyet terjesztettek elé) és a vagyonátruházási illeték megfizetésének igazolását a finn nemzeti földhivatal [Maanmittauslaitos] részére a tulajdonjog bejegyzése céljából.

A bejegyzett élettársi kapcsolat felbontása miatt megosztott ingatlan tulajdonjogának nyilvántartásba vételére irányuló eljárás határideje a megosztás hatálybalépésekor kezdődik. A nyilvántartásba vételi eljárás határideje hat hónap.

Utolsó frissítés: 15/02/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.