A bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonjogi hatásai

Németország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Létezik-e több formája a „bejegyzett élettársi kapcsolatnak” ebben a tagállamban? Ismertesse az egyes formák közötti különbségeket.

Amióta az azonos nemű személyek házasságkötéshez való jogát bevezető törvény (Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts) 2017. október 1-jén hatályba lépett, nincs lehetőség Németországban bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére. Az azonos nemű párok az eltérő nemű párokkal megegyezően köthetnek házasságot. A már bejegyzett élettársi kapcsolatok házasságra változtathatók. Mindazonáltal nincs erre vonatkozó kötelezettség; a bejegyzett élettársi kapcsolatok a korábbiakhoz hasonló formában működhetnek tovább.

2 Létezik-e a bejegyzett élettársi kapcsolatokra vonatkozó, törvényben előírt vagyonjogi rendszer ebben a tagállamban? Mit ír elő? A „bejegyzett élettársi kapcsolat” mely formáira alkalmazandó?

A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény (Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft) értelmében az azonos nemű párok 2001 augusztusától 2017 szeptemberéig bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíthettek Németországban. A bejegyzett élettársi kapcsolat jogkövetkezményei nagymértékben a házasság jogkövetkezményeinek mintáján alapultak (alapulnak továbbra is).

3 Az élettársak milyen vagyonjogi rendszerben állapodhatnak meg? Milyen formai feltételekkel?

A bejegyzett élettársakra is a közszerzeményi vagyonjogi rendszer (Zugewinngemeinschaft) vonatkozik, ha arról a bejegyzett élettársi szerződésben nem állapodnak meg ettől eltérően. A házasságra vonatkozó törvényes vagyonjogi szabályozás rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni a bejegyzett élettársi kapcsolatra is (a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény 6. szakasza). A bejegyzett élettársi szerződés eltérő vagyonjogi rendszert (vagyonelkülönítés - Gütertrennung - vagy vagyonközösség - Gütergemeinschaft) is megállapíthat (a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény 7. szakasza).

4 Vannak-e korlátai a vagyonjogi rendszerben való megállapodásnak?

A házasságra vonatkozó vagyonjogi rendszerrel kapcsolatos fenti tájékoztatás megfelelően alkalmazandó a bejegyzett élettársi kapcsolatra.

5 Milyen joghatással jár a bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonjogi hatásaira annak felbontása vagy érvénytelenítése?

A bejegyzett élettársak különválása esetén a bejegyzett élettársak bármelyike mindkét élettárs életkörülményeivel, keresőképességével és pénzügyi körülményeivel arányos mértékű tartást követelhet a másik élettárstól. A különválás esetére vonatkozó tartással kapcsolatos rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni (a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény 12. szakasza). Ami a bejegyzett élettársi jogviszony felbontását követő tartást illeti, a házasság felbontását követő tartásra és nyugdíjkiegyenlítésre (Versorgungsausgleich) vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók (a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény 16. és 20. szakasza).

6 Milyen hatással jár a bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonjogi hatásaira az élettársak egyikének halála?

A bejegyzett élettárs törvényes öröklési joga megegyezik a házastárs öröklési jogával (a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény 10. szakasza).

7 Mely hatóság hatáskörébe tartozik a bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonjogi hatásaival kapcsolatos jogviták eldöntése?

A családjogi bíróság (Familiengericht) rendelkezik hatáskörrel a bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonjogi hatásaival kapcsolatos ügyek elbírálására. Ezeket az eseteket a bejegyzett élettársi kapcsolattal összefüggő ügyek képezik, és a házasság felbontására irányuló eljárásra vonatkozó rendelkezések alkalmazandók.

8 A bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonjogi hatásai milyen hatást gyakorolnak az élettársak egyike és valamely harmadik fél közötti jogviszonyra?

A bejegyzett élettársi kapcsolatban lévő személy rendszerint csak a saját tartozásaiért és csak a saját vagyonával felel, a házassági vagyonjog alapján is fennálló felelősséghez hasonlóan. Nem tartoznak e körbe a család mindennapi szükségleteinek észszerű fedezésére szolgáló ügyletek (a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvénynek a polgári törvénykönyv 1357. szakaszával összefüggésben értelmezett 8. szakaszának (2) bekezdése). A rendelkezési jog esetleges korlátozására vonatkozó megjegyzések megfelelően alkalmazandók.

9 A bejegyzett élettársak közös vagyonának megosztására – felosztására, szétosztására vagy megszüntetésére – vonatkozó tagállami eljárás rövid leírása.

A közös otthon és háztartási eszközök feloszthatók a különválás során (a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény 13. és 14. szakasza) vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat felbontása után (a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvénynek a polgári törvénykönyv 1568a. és b. szakaszával összefüggésben értelmezett 17. szakasza).

10 Általában milyen eljárással történik az ingatlanok nyilvántartásba vétele, és ahhoz milyen dokumentumokat vagy információkat kell benyújtani?

Ha az élettársak vagyonjogi rendszerüknek a vagyonközösséget (Gütergemeinschaft) választják, be kell nyújtaniuk a közjegyző által hitelesített, bejegyzett élettársi szerződést a földhivatalhoz, és kérelmezniük kell az ingatlannyilvántartás kiigazítását. Minden más esetben, azaz ha az élettársak a vagyonközösségtől eltérő vagyonjogi rendszert választanak, nincs szükség az ingatlannyilvántartás kiigazítására.

Utolsó frissítés: 02/11/2023

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.