A bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonjogi hatásai

Portugália
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Létezik-e több formája a „bejegyzett élettársi kapcsolatnak” ebben a tagállamban? Ismertesse az egyes formák közötti különbségeket.

A portugál jogrendszer nem szabályozza a bejegyzett élettársi kapcsolatokat.

A 2018. december 31-i 71/2018. sz. törvény által aktualizált 7/2001. sz. törvény ugyanakkor megállapít bizonyos rendelkezéseket a de facto élettársi kapcsolatok védelmére vonatkozóan. Ezeket a rendelkezéseket a fenti törvény 3. cikke határozza meg, és azok magukban foglalják a közös otthon használatának jogát és a nyugdíjra való jogosultságot, ha az egyik élettárs meghal. Ezenkívül a portugál polgári törvénykönyv (Código Civil) 2020. cikke előírja, hogy tartásdíjat kell fizetni az elhunyt élettárs vagyonából, ha az egyik élettárs meghal.

A fent említett jogszabályok legfrissebb változatai portugál nyelven a következő weboldalakon tekinthetők meg:

7/2001. sz. törvény

A portugál polgári törvénykönyv

Megjegyzés: E tájékoztatás általános információkat tartalmaz; nem teljes körű, és nem köti a kapcsolattartó pontot, a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózatot, a bíróságokat és más felhasználót. Az alkalmazandó jog legfrissebb változatáról előzetesen mindig tájékozódni kell. A tájékoztatás nem helyettesíti a jogi képviselőtől kapott jogi tanácsadást.

2 Létezik-e a bejegyzett élettársi kapcsolatokra vonatkozó, törvényben előírt vagyonjogi rendszer ebben a tagállamban? Mit ír elő? A „bejegyzett élettársi kapcsolat” mely formáira alkalmazandó?

Az e kérdésre vonatkozó válasz az 1. kérdésre adott válaszban található.

3 Az élettársak milyen vagyonjogi rendszerben állapodhatnak meg? Milyen formai feltételekkel?

Az e kérdésre vonatkozó válasz az 1. kérdésre adott válaszban található.

4 Vannak-e korlátai a vagyonjogi rendszerben való megállapodásnak?

Az e kérdésre vonatkozó válasz az 1. kérdésre adott válaszban található.

5 Milyen joghatással jár a bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonjogi hatásaira annak felbontása vagy érvénytelenítése?

Az e kérdésre vonatkozó válasz az 1. kérdésre adott válaszban található.

6 Milyen hatással jár a bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonjogi hatásaira az élettársak egyikének halála?

Az e kérdésre vonatkozó válasz az 1. kérdésre adott válaszban található.

7 Mely hatóság hatáskörébe tartozik a bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonjogi hatásaival kapcsolatos jogviták eldöntése?

Az e kérdésre vonatkozó válasz az 1. kérdésre adott válaszban található.

8 A bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonjogi hatásai milyen hatást gyakorolnak az élettársak egyike és valamely harmadik fél közötti jogviszonyra?

Az e kérdésre vonatkozó válasz az 1. kérdésre adott válaszban található.

9 A bejegyzett élettársak közös vagyonának megosztására – felosztására, szétosztására vagy megszüntetésére – vonatkozó tagállami eljárás rövid leírása.

Az e kérdésre vonatkozó válasz az 1. kérdésre adott válaszban található.

10 Általában milyen eljárással történik az ingatlanok nyilvántartásba vétele, és ahhoz milyen dokumentumokat vagy információkat kell benyújtani?

Az e kérdésre vonatkozó válasz az 1. kérdésre adott válaszban található.

Utolsó frissítés: 31/05/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.