A bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonjogi hatásai

Szlovénia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Létezik-e több formája a „bejegyzett élettársi kapcsolatnak” ebben a tagállamban? Ismertesse az egyes formák közötti különbségeket.

A bejegyzett élettársi kapcsolat nem képezi a szlovén jogrendszer részét.

A Szlovén Köztársaság családjogi törvénye (Družinski zakonik) szabályozza az élettársi kapcsolatot, amelyet a 4. cikk egy olyan nő és férfi hosszú távú kapcsolataként határoz meg, akik nem kötöttek házasságot, ha nem áll fenn olyan ok, amely megakadályozná a házasságukat. A családjogi törvény szerint az élettársi kapcsolat ugyanolyan jogi következményekkel jár a viszonyukat illetően, mint ha házasok lennének, de más területeken is jogkövetkezményekkel járhat, ha törvény ezt előírja.

Ha egy jogról vagy kötelezettségről való döntés az előző bekezdésben említett hosszú távú kapcsolat fennállásától függ, akkor a jog vagy a kötelezettség megállapítására irányuló eljárásban döntenek arról, hogy e kapcsolat fennáll-e. Az e kérdés tárgyában hozott döntés csak abban az ügyben fejt ki joghatást, amelyben a kérdést elbírálták.

2 Létezik-e a bejegyzett élettársi kapcsolatokra vonatkozó, törvényben előírt vagyonjogi rendszer ebben a tagállamban? Mit ír elő? A „bejegyzett élettársi kapcsolat” mely formáira alkalmazandó?

/

3 Az élettársak milyen vagyonjogi rendszerben állapodhatnak meg? Milyen formai feltételekkel?

/

4 Vannak-e korlátai a vagyonjogi rendszerben való megállapodásnak?

/

5 Milyen joghatással jár a bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonjogi hatásaira annak felbontása vagy érvénytelenítése?

/

6 Milyen hatással jár a bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonjogi hatásaira az élettársak egyikének halála?

/

7 Mely hatóság hatáskörébe tartozik a bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonjogi hatásaival kapcsolatos jogviták eldöntése?

/

8 A bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonjogi hatásai milyen hatást gyakorolnak az élettársak egyike és valamely harmadik fél közötti jogviszonyra?

/

9 A bejegyzett élettársak közös vagyonának megosztására – felosztására, szétosztására vagy megszüntetésére – vonatkozó tagállami eljárás rövid leírása.

/

10 Általában milyen eljárással történik az ingatlanok nyilvántartásba vétele, és ahhoz milyen dokumentumokat vagy információkat kell benyújtani?

/

Utolsó frissítés: 06/11/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.