Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (portugalų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.
Swipe to change

Registruotų partnerysčių turtinės pasekmės

Portugalija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar šioje valstybėje narėje yra skirtingų registruotos partnerystės formų? Paaiškinkite skirtingų formų skirtumus.

Portugalijos teisinėje sistemoje registruota partnerystė nenumatyta.

Tačiau Įstatyme Nr. 7/2001 numatytos tam tikros priemonės, skirtos nesantuokinei partnerystei (port. uniões de facto) apsaugoti. Šios priemonės nustatytos minėto įstatymo 3 straipsnyje ir apima teisę naudotis šeimos būstu bei gauti pensiją, jei miršta vienas iš partnerių, sudariusių nesantuokinę partnerystę. Be to, Portugalijos civilinio kodekso (port. Código Civil) 2020 straipsnyje nustatyta, kad, jei vienas iš partnerių miršta, išlaikymo išmoka mokama iš mirusio partnerio turto.

Naujausias pirmiau nurodytų teisės aktų redakcijas portugalų kalba galima peržiūrėti šiose svetainėse:

Įstatymas Nr. 7/2001

Portugalijos civilinis kodeksas

Pastaba: Šioje informacijos suvestinėje pateikta bendroji informacija; ji nėra išsami ir nėra privaloma informacijos centrui, Europos teisminiam tinklui civilinėse ir komercinėse bylose, teismams ar bet kuriems kitiems naudotojams. Visada reikia susipažinti su naujausia taikytino teisės akto redakcija. Ši informacija negali pakeisti teisės specialisto teisinės konsultacijos.

2 Ar šioje valstybėje narėje yra įstatymu nustatytas registruotų partnerysčių turto teisinis režimas? Kas juo numatyta? Kokioms registruotos partnerystės formoms jis taikomas?

Atsakymas į šį klausimą priklauso nuo atsakymo į 1 klausimą.

3 Kaip partneriai gali susitarti dėl turto teisinio režimo? Kokie formalūs reikalavimai taikomi šiuo atveju?

Atsakymas į šį klausimą priklauso nuo atsakymo į 1 klausimą.

4 Ar yra laisvės susitarti dėl turto teisinio režimo apribojimų?

Atsakymas į šį klausimą priklauso nuo atsakymo į 1 klausimą.

5 Koks yra registruotos partnerystės nutraukimo arba panaikinimo teisinis poveikis turtinėms pasekmėms?

Atsakymas į šį klausimą priklauso nuo atsakymo į 1 klausimą.

6 Koks yra mirties poveikis registruotos partnerystės turtinėms pasekmėms?

Atsakymas į šį klausimą priklauso nuo atsakymo į 1 klausimą.

7 Kuri institucija turi kompetenciją priimti sprendimą byloje, susijusioje su registruotos partnerystės turtinėmis pasekmėmis?

Atsakymas į šį klausimą priklauso nuo atsakymo į 1 klausimą.

8 Koks yra registruotos partnerystės turtinių pasekmių poveikis vieno iš partnerių ir trečiosios šalies teisiniams santykiams?

Atsakymas į šį klausimą priklauso nuo atsakymo į 1 klausimą.

9 Trumpas registruotos partnerystės turto padalijimo, įskaitant pasidalijimą, paskirstymą ir likvidavimą, tvarkos šioje valstybėje narėje aprašas.

Atsakymas į šį klausimą priklauso nuo atsakymo į 1 klausimą.

10 Kokia procedūra ir dokumentai ar informacija paprastai reikalingi nekilnojamojo turto registracijai?

Atsakymas į šį klausimą priklauso nuo atsakymo į 1 klausimą.

Paskutinis naujinimas: 29/09/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.