Registruotų partnerysčių turtinės pasekmės

Portugalija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar šioje valstybėje narėje yra skirtingų registruotos partnerystės formų? Paaiškinkite skirtingų formų skirtumus.

Portugalijos teisinėje sistemoje registruotos partnerystės nereglamentuojamos.

Tačiau Įstatyme Nr. 7/2001, atnaujintame 2009 m. gruodžio 31 d. Įstatymu Nr. 71/2018, nustatytos tam tikros partnerystės apsaugos priemonės. Šios priemonės nustatytos minėto įstatymo 3 straipsnyje ir apima teisę naudotis šeimos namais ir gauti pensiją, jei miršta vienas iš nesantuokinės partnerystės partnerių. Be to, Portugalijos civilinio kodekso (Código Civil) 2020 straipsnyje numatyta, kad mirusio partnerio mirties atveju turi būti mokama išlaikymo išmoka.

Pirmiau minėtų teisės aktų atnaujintas redakcijas portugalų kalba galima rasti šiose nuorodose:

Įstatymas Nr. 7/2001

Portugalijos civilinis kodeksas

Pastaba: Šioje informacijos suvestinėje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio, ji nėra išsami ir nėra privaloma informacijos centrui, Europos teisminiam tinklui civilinėse ir komercinėse bylose, teismams ar kitiems naudotojams. Visada reikia skaityti naujausią taikomų teisės aktų redakciją. Ši informacija nepakeičia teisinės konsultacijos su teisės specialistu.

2 Ar šioje valstybėje narėje yra įstatymu nustatytas registruotų partnerysčių turto teisinis režimas? Kas juo numatyta? Kokioms registruotos partnerystės formoms jis taikomas?

Atsakymas į šį klausimą priklauso nuo atsakymo į 1 klausimą.

3 Kaip partneriai gali susitarti dėl turto teisinio režimo? Kokie formalūs reikalavimai taikomi šiuo atveju?

Atsakymas į šį klausimą priklauso nuo atsakymo į 1 klausimą.

4 Ar yra laisvės susitarti dėl turto teisinio režimo apribojimų?

Atsakymas į šį klausimą priklauso nuo atsakymo į 1 klausimą.

5 Koks yra registruotos partnerystės nutraukimo arba panaikinimo teisinis poveikis turtinėms pasekmėms?

Atsakymas į šį klausimą priklauso nuo atsakymo į 1 klausimą.

6 Koks yra mirties poveikis registruotos partnerystės turtinėms pasekmėms?

Atsakymas į šį klausimą priklauso nuo atsakymo į 1 klausimą.

7 Kuri institucija turi kompetenciją priimti sprendimą byloje, susijusioje su registruotos partnerystės turtinėmis pasekmėmis?

Atsakymas į šį klausimą priklauso nuo atsakymo į 1 klausimą.

8 Koks yra registruotos partnerystės turtinių pasekmių poveikis vieno iš partnerių ir trečiosios šalies teisiniams santykiams?

Atsakymas į šį klausimą priklauso nuo atsakymo į 1 klausimą.

9 Trumpas registruotos partnerystės turto padalijimo, įskaitant pasidalijimą, paskirstymą ir likvidavimą, tvarkos šioje valstybėje narėje aprašas.

Atsakymas į šį klausimą priklauso nuo atsakymo į 1 klausimą.

10 Kokia procedūra ir dokumentai ar informacija paprastai reikalingi nekilnojamojo turto registracijai?

Atsakymas į šį klausimą priklauso nuo atsakymo į 1 klausimą.

Paskutinis naujinimas: 31/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.