Il-Konsegwenzi Patrimonjali ta’ Sħubijiet Irreġistrati

Portugall
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Hemm forom differenti ta’ “sħubijiet irreġistrati” f’dan l-Istat Membru? Spjega d-differenzi bejn il-forom differenti?

Is-sistema legali Portugiża ma tipprevedix sħubijiet reġistrati.

Madankollu, il-Liġi Nru 7/2001, kif aġġornata bil-Liġi Nru 71/2018 tal-31 ta’ Diċembru 2018, tistabbilixxi ċerti miżuri għall-protezzjoni ta’ soċjetajiet de facto. Dawn il-miżuri huma stabbiliti fl-Artikolu 3 tal-Liġi msemmija hawn fuq u jinkludu d-dritt li tintuża d-dar tal-familja u li tingħata allowance jekk imut wieħed mis-sħab fi sħubija mhux maritali. Barra minn hekk, l-Artikolu 2020 tal-Kodiċi Ċivili Portugiż (Código Civil) jipprevedi allowance għall-manteniment mill-assi tas-sieħeb deċedut jekk imut wieħed mis-sħab.

Il-verżjonijiet aġġornati tal-leġiżlazzjoni msemmija hawn fuq jistgħu jidhru bil-Portugiż fuq is-siti web li ġejjin:

Liġi 7/2001

Il-Kodiċi Ċivili Portugiż

Avviż: Din l-iskeda informattiva fiha informazzjoni ġenerali; mhijiex eżawrjenti u ma għandha l-ebda effett vinkolanti fuq il-Punt ta’ Kuntatt, in-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew f’Materji Ċivili u Kummerċjali, il-qrati jew kwalunkwe utent ieħor. Trid dejjem tiġi kkonsultata l-aktar verżjoni aġġornata tal-liġi applikabbli. Din l-informazzjoni mhijiex sostitut għat-teħid ta’ parir legali minn professjonist legali.

2 Hemm reġim ta’ proprjetà statutorju għas-sħubijiet irreġistrati f’dan l-Istat Membru? X’jipprevedi? Għal liema forom ta’ “sħubija rreġistrata” japplika?

Ir-risposta għal din id-domanda tiġi stabbilita mir-risposta għad-domanda 1.

3 Is-sħab, kif jistgħu jirregolaw ir-reġim tal-proprjetà tagħhom? X’inhuma r-rekwiżiti formali f’dan il-każ?

Ir-risposta għal din id-domanda tiġi stabbilita mir-risposta għad-domanda 1.

4 Hemm restrizzjonijiet fuq il-libertà ta’ kif jiġi rregolat reġim tal-proprjetà?

Ir-risposta għal din id-domanda tiġi stabbilita mir-risposta għad-domanda 1.

5 X’inhuma l-effetti legali tax-xoljiment jew l-annullament fuq il-konsegwenzi patrimonjali tas-sħubija rreġistrata?

Ir-risposta għal din id-domanda tiġi stabbilita mir-risposta għad-domanda 1.

6 X’inhuma l-effetti legali tal-mewt fuq il-konsegwenzi patrimonjali tas-sħubija rreġistrata?

Ir-risposta għal din id-domanda tiġi stabbilita mir-risposta għad-domanda 1.

7 Liema awtorità għandha l-kompetenza li tiddeċiedi f’każ relatat mal-konsegwenzi patrimonjali tas-sħubija rreġistrata?

Ir-risposta għal din id-domanda tiġi stabbilita mir-risposta għad-domanda 1.

8 X’inhuma l-effetti tal-konsegwenzi patrimonjali tas-sħubija rreġistrata fuq ir-relazzjonijiet legali bejn sieħeb u parti terza?

Ir-risposta għal din id-domanda tiġi stabbilita mir-risposta għad-domanda 1.

9 Deskrizzjoni qasira tal-proċedura għad-diviżjoni, inklużi l-partizzjoni, id-distribuzzjoni u l-likwidazzjoni, tal-proprjetà tas-sħubija rreġistrata f’dan l-Istat Membru

Ir-risposta għal din id-domanda tiġi stabbilita mir-risposta għad-domanda 1.

10 X’inhuma l-proċedura u d-dokumenti jew l-informazzjoni tipikament meħtieġa għall-finijiet tar-reġistrazzjoni tal-proprjetà immobbli?

Ir-risposta għal din id-domanda tiġi stabbilita mir-risposta għad-domanda 1.

L-aħħar aġġornament: 31/05/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.