Il-Konsegwenzi Patrimonjali ta’ Sħubijiet Irreġistrati

Portugall
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Hemm forom differenti ta’ “sħubijiet irreġistrati” f’dan l-Istat Membru? Spjega d-differenzi bejn il-forom differenti?

Is-sistema legali Portugiża ma tipprovdix għal sħubijiet reġistrati.

Madankollu, il-Liġi Nru 7/2001 tistabbilixxi ċerti miżuri għall-protezzjoni tas-sħubijiet mhux matrimonjali (uniões de facto). Dawn il-miżuri huma stabbiliti fl-Artikolu 3 tal-Liġi msemmija hawn fuq u jinkludu d-dritt li wieħed juża d-dar tal-familja u li jirċievi pensjoni jekk wieħed mis-sħab fi sħubija mhux matrimonjali jmut. Barra minn hekk, l-Artikolu 2020 tal-Kodiċi Ċivili Portugiż (Código Civil) jipprovdi għal allowance għall-manteniment li għandu jitħallas mill-assi tas-sieħeb deċedut jekk wieħed mis-sħab imut.

Wieħed jista’ jara verżjonijiet aġġornati tal-leġiżlazzjoni msemmija hawn fuq bil-Portugiż fis-sit web li ġej: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_main.php.

Jekk jogħġbok innota: Din l-iskeda informattiva fiha informazzjoni ġenerali; mhijiex eżawrjenti u ma għandhiex effett vinkolanti fuq il-Punt ta’ Kuntatt, in-Network Ġudizzjarju Ewropew fil-Materji Ċivili u Kummerċjali, il-Qrati jew kwalunkwe utent ieħor. Dejjem trid tiġi kkonsultata l-aktar verżjoni aġġornata tal-liġi applikabbli. Din l-informazzjoni mhijiex sostitut għat-teħid ta’ parir legali mingħand professjonist legali.

2 Hemm reġim ta’ proprjetà statutorju għas-sħubijiet irreġistrati f’dan l-Istat Membru? X’jipprevedi? Għal liema forom ta’ “sħubija rreġistrata” japplika?

It-tweġiba għal din il-mistoqsija hija determinata mit-tweġiba għall-mistoqsija 1.

3 Is-sħab, kif jistgħu jirregolaw ir-reġim tal-proprjetà tagħhom? X’inhuma r-rekwiżiti formali f’dan il-każ?

It-tweġiba għal din il-mistoqsija hija determinata mit-tweġiba għall-mistoqsija 1.

4 Hemm restrizzjonijiet fuq il-libertà ta’ kif jiġi rregolat reġim tal-proprjetà?

It-tweġiba għal din il-mistoqsija hija determinata mit-tweġiba għall-mistoqsija 1.

5 X’inhuma l-effetti legali tax-xoljiment jew l-annullament fuq il-konsegwenzi patrimonjali tas-sħubija rreġistrata?

It-tweġiba għal din il-mistoqsija hija determinata mit-tweġiba għall-mistoqsija 1.

6 X’inhuma l-effetti legali tal-mewt fuq il-konsegwenzi patrimonjali tas-sħubija rreġistrata?

It-tweġiba għal din il-mistoqsija hija determinata mit-tweġiba għall-mistoqsija 1.

7 Liema awtorità għandha l-kompetenza li tiddeċiedi f’każ relatat mal-konsegwenzi patrimonjali tas-sħubija rreġistrata?

It-tweġiba għal din il-mistoqsija hija determinata mit-tweġiba għall-mistoqsija 1.

8 X’inhuma l-effetti tal-konsegwenzi patrimonjali tas-sħubija rreġistrata fuq ir-relazzjonijiet legali bejn sieħeb u parti terza?

It-tweġiba għal din il-mistoqsija hija determinata mit-tweġiba għall-mistoqsija 1.

9 Deskrizzjoni qasira tal-proċedura għad-diviżjoni, inklużi l-partizzjoni, id-distribuzzjoni u l-likwidazzjoni, tal-proprjetà tas-sħubija rreġistrata f’dan l-Istat Membru

It-tweġiba għal din il-mistoqsija hija determinata mit-tweġiba għall-mistoqsija 1.

10 X’inhuma l-proċedura u d-dokumenti jew l-informazzjoni tipikament meħtieġa għall-finijiet tar-reġistrazzjoni tal-proprjetà immobbli?

It-tweġiba għal din il-mistoqsija hija determinata mit-tweġiba għall-mistoqsija 1.

L-aħħar aġġornament: 25/03/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.